logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny z Gminą Łęczyce

Publikowane:

W środę, 2 marca odbyło się pierwsze spotkanie Dialogu Terytorialnego z Gminą Łęczyce (w trybie zdalnym)

W spotkaniu Gminę reprezentowali: Sabina Marciniak (Kierownik Referatu Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej), Dominika Wohs (Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego), oraz Adam Sznydel (główny projektant Studium).

Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu brali udział: Anna Błażewicz-Stasiak (zastępca dyrektora PBPR), Adrian Sałacki (Departament rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP), Anna Łoziak (Kierownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR), Dominik Muła (Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR), Mateusz Richert (Kierownik Zespołu Infrastruktury Technicznej i Zagrożeń Środowiskowych PBPR), oraz Włodzimierz Kuczabski (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR) – Sekretarz Zespołu DT.

Powodem do przyjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia nowego dokumentu Studium była zarówno konieczność ujednolicenia pojedynczych fragmentarycznych zmian, jak i uporządkowanie rozwoju przestrzennego terenów Gminy. Ponadto, forma graficzna obowiązującego Studium wymagała aktualizacji ze względu na uniemożliwienie odniesienia się do poszczególnych działek przy sporządzaniu MPZP. Zespół Samorządu Województwa Pomorskiego na spotkaniu przedstawił oraz omówił najważniejsze zagadnienia z katalogu wytycznych skierowanych do Gminy Łęczyce, wynikających z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego. Dotyczyły one uwzględnienia kształtowania powiązań w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łęborka, rozwoju zabudowy w ramach istniejących struktur oraz przygotowania terenów inwestycyjnych w okolicach węzłów integracyjnych. Poruszony został również temat uwzględnienia wyprowadzenia mocy z potencjalnej elektrowni jądrowej w rejonie Lubiatowa oraz weryfikacji ciągów i walorów widokowych, zaznaczonych w obowiązującym dokumencie Studium.

Dialog Terytorialny z Gminą Łęczyce

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60