logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny w Gminie Krynica Morska

Opublikowano w .
Publikowane:

W czwartek, 7 marca 2019 r., w Urzędzie Miasta Krynica Morska odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego związane z przygotowywanym projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.

W spotkaniu, ze strony gospodarzy udział wzięli: Krzysztof Swat – Burmistrz Miasta, Paulina Sosińska – Młodszy Referent oraz projektanci studium z Biura urbanistycznego PPP Sp. z o.o., Panie – Aleksandra Piskorska i Joanna Jankowska.

Stronę Samorządu Województwa Pomorskiego reprezentowali: Jakub Pietruszewski – dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, Anna Błażewicz-Stasiak – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, Anna Łoziak – kierownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Katarzyna Kutniewska (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR), Małgorzata Obroślińska (Referat Gospodarki Przestrzennej, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, UMWP).

Podczas spotkania omówione zostały najważniejsze zagadnienia związane ze specyfiką Krynicy Morskiej, czyli w szczególności: wykorzystanie walorów położenia w polityce rozwoju miasta, w tym przeznaczenie nowych terenów pod rozwój funkcji związanych z turystyką i utworzenie uzdrowiska. Ważnym tematem dyskusji były obszary cenne przyrodniczo, które są kluczowe z punktu widzenia zachowania atrakcyjności i konkurencyjności Krynicy Morskiej. W tym kontekście omówione zostały konkretne zapisy Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030, które powinny zostać uwzględnione w zmienianym dokumencie Studium.

Dialog Terytorialny w Gminie Krynica Morska

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60