logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny w Gminie Czarna Dąbrówka

Opublikowano w .
Publikowane:

W środę, 9 stycznia 2019, w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego. Jest to ósma gmina, która przystąpiła do rozmów w ramach DT w województwie.

Po stronie gminy Czarna Dąbrówka w spotkaniu uczestniczyli: Joanna Parszewska – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, Irena Romaniuk – projektant studium oraz zaproszeni przez Urząd Gminy mieszkańcy, w tym sołtysi niektórych miejscowości.

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego reprezentowali Jakub Pietruszewski – Dyrektor PBPR (z-ca przewodniczącego Zespołu Dialogu Terytorialnego), Anna Błażewicz-Stasiak Z-ca Dyrektora DRRiP Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (z-ca przewodniczącego Zespołu Dialogu Terytorialnego), Małgorzata Obroślińska (Referat Gospodarki Przestrzennej UM WP), Grażyna Kubicz – Kierownik Zespołu Transportu i Infrastruktury Technicznej PBPR, Elżbieta Gackowska (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR), Katarzyna Kutniewska (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR) oraz Elżbieta Pomierski PBPR (sekretarz Zespołu).

Podczas spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia, istotne do ujęcia w studium gminy i spójne z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030, dotyczące m.in.: zapewnienia dostępności do usług na poziomie lokalnym, dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, rozwoju OZE, zagrożenia powodziowego, lokalizacji funkcji gospodarczych i produkcyjnych, rozwoju terenów inwestycyjnych, planowania tras rowerowych oraz rozwoju szlaków kajakowych.

Dialog Terytorialny w Gminie Czarna Dąbrówka

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60