logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Obszary funkcjonalne

Znajomość zróżnicowania przestrzennego potencjałów i barier rozwojowych województwa pomorskiego ma istotne znaczenie dla prowadzenia polityki regionalnej. Pozwala ona bowiem ukierunkować interwencję publiczną nie tylko tematycznie, ale także w stosunku do konkretnych obszarów terytorialnych.

Podstawą wyznaczenia takich obszarów na potrzeby określenia wymiaru terytorialnego strategii rozwoju województwa jest jego polityka przestrzenna w perspektywie roku 2030, która określona została za pomocą modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej ustalonego w planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Dodatkowym elementem i uzupełnieniem tego modelu jest krajowy wymiar polityki regionalnej wskazujący Obszary Strategicznej Interwencji.

Podstawę struktury funkcjonalnej województwa pomorskiego określonej w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 stanowi dziewięć miejskich obszarów funkcjonalnych. Dla obszarów tych zaplanowano wykorzystanie instrumentów terytorialnych w postaci Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Strukturę uzupełniają obszary funkcjonalne szczególnych zjawisk w skali makroregionalnej oraz obszary funkcjonalne o szczególnych walorach przyrodniczo-kulturowych i krajobrazowych, a także wyznaczone w polityce przestrzennej województwa pomorskiego obszary funkcjonalne o najniższym poziomie dostępu do dóbr i usług. Stanowią one podstawę dla inicjowania współpracy lokalnych partnerstw terytorialnych, dla których Samorząd Województwa Pomorskiego przewidział wykorzystanie instrumentów w postaci Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych.

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60