logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Pomorska Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej

Pomorska Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej jest jednym z instrumentów realizacji Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030.

Jej głównym celem jest wsparcie samorządów lokalnych w działaniach podnoszących jakość, funkcjonalność i estetykę przestrzeni publicznych małych miast i miejscowości w województwie pomorskim.


Działania realizowane w ramach Akademii obejmują upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych poprzez wypracowanie strategii ich rozwoju oraz przygotowanie projektu nowej lub istniejącej przestrzeni publicznej w celu zwiększenia konkurencyjności osiedleńczej, inwestycyjnej i turystycznej w oparciu o walory miejscowości.

Do celów Akademii należy również zwiększanie zainteresowania zagadnieniami dotyczącymi estetyki przestrzeni publicznych wśród społeczności lokalnych, w tym w szczególności związanych ze współdecydowaniem i współodpowiedzialnością, oraz promowanie podejścia partycypacyjnego w procesach rozwoju gmin, między innymi w kształtowaniu przestrzeni publicznych.

Ważnym elementem przedsięwzięcia jest integracja środowisk studenckich pomorskich szkół wyższych kształcących na takich kierunkach jak architektura, gospodarka przestrzenna, geografia i innych związanych z szeroko pojętą tematyką przestrzeni publicznej oraz wzmocnienie współpracy szkół wyższych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Efektem tej współpracy jest pogłębienie wiedzy dotyczącej zawodu urbanisty poprzez praktykę urbanistyczną i architektoniczną oraz poznanie metod pracy w zespołach projektowych podejmujących działania o charakterze aplikacyjnym.

Dokumenty dla studentów

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60