logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Inauguracja Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej

Inauguracja Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej
Publikowane:

W ostatnich tygodniach trwały intensywne prace nad kolejnym etapem Akademii, w ramach którego przewidziano szereg kluczowych zadań. I chociaż etap ten będzie trwał aż do września, miło nam poinformować o kolejnych postępach w organizacji przedsięwzięcia.

Wizyta studyjna w Pelplinie

14 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego oraz Współorganizatorów z władzami gminy Pelplin, będącej Gospodarzem tegorocznej Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej. W trakcie spotkania przybliżony został charakter wskazanego w zgłoszeniu miejsca projektowego, z uwzględnieniem dotychczasowych pomysłów na jego zagospodarowanie. Jednocześnie omówione zostały problemy, jakie na przestrzeni lat dotyczyły zarówno tego miejsca, jak i samej gminy. Przestawiono także plany rozwojowe okolicznych obszarów, których uwzględnienie będzie konieczne podczas prac projektowych nad koncepcjami w czasie dalszych etapów Akademii. Kluczowym elementem spotkania było podpisanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Mirosława Chyłę oraz Dyrektora Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego Jakuba Pietruszewskiego umowy dotyczącej organizacji i przebiegu Akademii.

W drugiej części wizyty uczestnicy spotkania udali się na omawiany teren projektowy. Pracownicy urzędu, w tym Wiceburmistrz Pelplina Krzysztof Adamczyk, w trakcie spaceru na bieżąco uzupełniali przekazaną wcześniej wiedzę o nowe informacje. Zdobyta wiedza jasno wskazuje na ogromny potencjał wybranego terenu projektowego, z którym Gmina wiąże duże nadzieje i właśnie z tego względu – by jak najlepiej zagospodarować ten obszar – postanowiła zgłosić swój udział w Akademii. Oczekiwania względem przyszłych projektów są wysokie, dlatego już półtora tygodnia później przedstawiciele gminy spotkali się z przyszłymi uczestnikami Akademii na jej uroczystej inauguracji.

Inauguracja Akademii

23 czerwca 2023 r. miała miejsce inauguracja Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej. Wydarzenie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Spotkanie otworzył Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Leszek Bonna, który wyraził ogromne nadzieje względem przyszłych prac studentów, podkreślając, jak ważne dla Samorządu Województwa Pomorskiego są działania związanie z realizacją przestrzeni publicznych. W dalszej części wystąpił Dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego Jakub Pietruszewski, który przedstawił zgromadzonym założenia Pomorskiego Laboratorium Przestrzeni Publicznej, w ramach którego realizowana jest Akademia. Jednocześnie wskazał, co przyświecało przy jej organizacji, odwołując się m.in. do pilotażowej edycji Akademii. Spotkanie uświetniło wystąpienie Pani Barbary Marchwickiej, Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Gdyni do spraw przestrzeni publicznej, która przybliżyła zgromadzonym tematykę wieloaspektowości procesu planowania przestrzeni publicznej, bazując na swoich doświadczeniach zawodowych. W dalszej części głos zabrał Pan Krzysztof Adamczyk, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Pelplin, który opowiedział studentom i wszystkim zgromadzonym o terenie projektowym, który stanowić będzie przedmiot prac koncepcyjnych w ramach Akademii. Jako ostatni głos zabrali przedstawiciele poszczególnych uczelni oraz Związku Uczelni Fahrenheita, którzy podkreślili, jak ważne są inicjatywy umożliwiające prace w interdyscyplinarnych zespołach, które nie tylko poszerzają wiedzę, lecz także umożliwiają rozwój umiejętności miękkich, które są równie niezbędne w czasie przyszłej pracy zawodowej.

W Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej wezmą udział studenci z następujących kierunków:

  • Akademię Sztuk Pięknych reprezentować będą studenci z Architektury Przestrzeni Kulturowych pod przewodnictwem profesor ASP dr hab. Iwony Dzierżko-Bukal oraz dr arch. kraj. Dominiki Gołębiewskiej z Wydziału Architektury ASP,
  • Gdański Uniwersytet Medyczny reprezentować będą studenci z Psychologii Zdrowia, Zdrowia Środowiskowego oraz Zdrowia Środowiskowego i BHP pod przewodnictwem prof. dr hab. Lidii Wolskiej z Zakładu Toksykologii Środowiska GUM, dr hab. Magdaleny Błażek z Zakładu Badań nad Jakością Życia GUM oraz dr inż. Macieja Tankiewicza z Zakładu Toksykologii Środowiska GUM,
  • Politechnikę Gdańską reprezentować będą studenci Architektury pod przewodnictwem dr inż. arch. Magdaleny Podwojewskiej oraz dr inż. arch. Anny Rubczak z Wydziału Architektury PG,
  • Uniwersytet Gdański reprezentować będą studenci Gospodarki Przestrzennej pod przewodnictwem dr Grażyny Chaberek oraz dr inż. arch. Joanny Poczobut z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UG.

Z kolei ze strony Związku Uczelni Fahrenheita w organizację Akademii zaangażowane są prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska oraz mgr Katarzyna Zygmunt.

Spotkanie zakończyło się częścią organizacyjną, podczas której Pani Anna Łoziak przybliżyła harmonogram dalszych prac nad Akademią, jednocześnie wskazując, że wrześniowy wyjazd do gminy Pelplin, w czasie którego studenci opracują wstępne zarysy koncepcji, odbędzie się w ostatnim tygodniu września, tj. w terminie 25-29.09.2023 r. Po wystąpieniu studenci podpisali umowy, tym samym stając się oficjalnymi uczestnikami Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej.

Pozostałe wydarzenia

Wakacje z Pomorskimi Badaniami Ruchu

5 lip. 2024
Pomorskie Badania Ruchu 2024 nie zatrzymują się na okres wakacji! W sezonie letnim, w którym do …
5 lip. 2024

Zakończono wiosenną część Pomorskich Badań Ruchu

20 cze. 2024
W ubiegłym tygodniu, zgodnie z planem, zakończyła się część wiosenna badań i pomiarów w ramach P…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60