logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030

Gdańsk  2016

Generalny Projektant Planu
Jakub Pietruszewski – POIU nr G-318

Zastępca Generalnego Projektanta Planu
Anna Łoziak

Zespół projektowy Planu:
Kamilla Bezubik, Jarosław Czochański, Anna Golędzinowska, Anna Gralewska, Mirosława Hałuzo, Grażyna Kubicz, Anna Łoziak, Lech Michalski, Hanna Obracht-Prondzyńska, Elżbieta Pomierski, Jolanta Rekowska, Mateusz Richert, Izabela Siłkowska, Krzysztof Wojcieszyk
Koordynacja grafiki i baz danych:
Bartosz Pępek, Aleksandra Rudzińska
Opracowanie grafiki i baz danych:
Kamilla Bezubik, Jarosław Czochański, Anna Golędzinowska, Mirosława Hałuzo, Grażyna Kubicz, Anna Łoziak, Anna Mazur, Barbara Mazurkiewicz, Hanna Obracht-Prondzyńska, Jakub Olech, Bartosz Pępek, Elżbieta Pomierski, Grażyna Radziszewska, Jolanta Rekowska, Maciej Radzikowski, Mateusz Richert, Aleksandra Rudzińska, Izabela Siłkowska, Agnieszka Żebiałowicz-Łach
Współpraca:
Prof. dr hab. Inż. Tomasz Parteka, Anna Błażewicz-Stasiak (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego)

Dokonane przez zarząd województwa, zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym okresowa ocena dotychczas obowiązującego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, przyjętego uchwałą nr 1004/XXXIX/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 października 2009 r., przegląd zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz ocena realizacji inwestycji w latach 2009-2012 umożliwiły szeroką diagnozę procesów zachodzących w przestrzeni regionu i tendencji zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.

Zasadniczy wniosek z tej diagnozy wskazał na potrzebę przystąpienia do prac nad sporządzeniem nowego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, w tym ze względu na konieczność jego powiązania z obowiązującymi dokumentami określającymi kierunki rozwoju kraju i regionu, przede wszystkim z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030)1 oraz regionalnymi dokumentami strategicznymi, zwłaszcza Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP 2020).

Niniejszy Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 (PZPWP, Plan), sporządzony został na podstawie uchwały nr 894/XLII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Trójmiasta.

 

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60