logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz projektu Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 2030

Słupsk  2016

Projektant prowadzący
Krzysztof Wojcieszyk

Zespół projektowy:
Kamilla Bezubik, Jarosław Czochański, Mira Hałuzo, Grażyna Kubicz, Elżbieta Pomierski, Jolanta Rekowska, Krzysztof Wojcieszyk, Agnieszka Żebiałowicz – Łach
Opracowanie grafiki i baz danych:
Barbara Mazurkiewicz, Grażyna Radziszewska

Prognoza oddziaływania na środowisko, została opracowana w ramach prowadzonej przez Zarząd Województwa Pomorskiego, procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego (PZPWP).


Punkt wyjścia do sporządzenia Prognozy stanowiła wersja robocza projektu Planu, przygotowana w połowie października 2015 roku. Przez cały okres pracy nad Prognozą Projekt podlegał licznym zmianom, prognoza powstawała w interakcji z zespołem sporządzającym projekt Planu, wnioski o korekty zapisów były formułowane na bieżąco i w przeważającej części uwzględniane w kolejnych wersjach projektu. Rekomendacje zamieszczone w części końcowej Prognozy wynikają z końcowych wniosków, które sformułowane zostały już po przekazaniu projektu Planu Zarządowi Województwa i które w przeważającej części związane są z inwestycjami celu publicznego.

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60