logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego

Samorząd Województwa Pomorskiego już od 2005 roku organizuje konkurs na najlepszą przestrzeń publiczną regionu. Stanowi on jedną z pierwszych tego typu inicjatyw w Polsce dając możliwość prezentacji osiągnięć w zakresie kreowania i przekształcania ważnych dla mieszkańców przestrzeni publicznych.

Konkurs stał się zachętą do podejmowania podobnych inicjatyw przez inne samorządy przyczyniając się tym samym do rozwoju idei kształtowania przestrzeni publicznej jako ważnego elementu sprzyjającego integracji wspólnot lokalnych, aktywizacji społecznej i gospodarczej oraz budzącego satysfakcję elementu wizerunku tych społeczności.

Zainteresowanie poprawą jakości przestrzeni publicznej stale rośnie, a dostęp do środków na dofinansowanie tego typu inwestycji sprzyja ich realizacji. Powstające przedsięwzięcia przyczyniają się do poprawy jakości życia, w szczególności poprzez poprawę warunków integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców wsi czy osiedli miejskich, jak również do poprawy wizerunku i ożywienia gospodarczego najważniejszych przestrzeni publicznych, dzięki czemu często stają się istotnym elementem procesu rewitalizacji.

Wiele miejsc zyskuje nowe oblicze poprzez wyeksponowanie istniejących walorów, a także przystosowanie kolejnych przestrzeni do współczesnych wymogów w zakresie rozwiązań estetycznych i funkcjonalnych, zarówno w kontekście dostępności jak i dostosowania do zmian klimatycznych.

Rosnąca świadomość i oczekiwania mieszkańców dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych wpływają nie tylko na jakość kolejnych realizacji, ale również na osadzenie ich w lokalnej tradycji i tożsamości. To dzięki temu stają się one przedmiotem zainteresowania i dumy lokalnych społeczności.

Rezultat ten jest osiągany poprzez podejmowanie współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi, a władzami miejskimi i działającymi na ich rzecz projektantami, która jest niezbędna dla realizacji przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby różnych grup użytkowników.

Wszystkie te wysiłki honoruje zaś nagroda przyznawana przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60