logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Poznaliśmy Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2018

Poznaliśmy Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2018
Publikowane:

W dniu 20 września 2018 roku w ramach Gali Kongresu Smart Metropolia 2018 odbywającego się na terenie Stoczni Gdańskiej Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Paweł Orłowski wręczył wyróżnienia oraz nagrodę główną laureatom trzynastej edycji konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2018, który jest organizowany każdego roku przez Zarząd Województwa Pomorskiego. W tym roku nagrodę główną otrzymało Miasto Gdańsk.

Ideą konkursu jest promocja takiego kształtowania przestrzeni, które sprzyja integracji lokalnej wspólnoty, odpowiada na jej potrzeby, budzi poczucie tożsamości i odpowiedzialności, aktywizuje działalność społeczną i gospodarczą, a także stanowi jeden z ważnych elementów wizerunku wspólnoty terytorialnej. W tym roku po raz pierwszy w formule konkursu znalazła się odrębna kategoria dla działań nieinfrastrukturalnych czyli działań społecznych – przewidziana dla projektów realizowanych z inicjatywy i na podstawie pomysłów społeczności lokalnych. W tym roku do konkursu zostały zgłoszone przedsięwzięcia, które zostały ukończone między 1 stycznia 2016 roku, a 31 grudnia 2017 roku. Komisja konkursowa zgodnie przyznała nagrodę główną za Rewaloryzację Parku Oruńskiego w Gdańsku.

Nagroda główna

Park Oruński należy do najcenniejszych zachowanych dawnych gdańskich parków. W XX wieku pierwotny układ parku uległ prawie całkowitemu zatarciu. W latach siedemdziesiątych XX wieku wykonano modernizację parku, która wprowadziła nowy układ nienawiązujący do historycznego kształtu. Przed rewaloryzacją drogi spacerowe i place były wykonane z nawierzchni asfaltowej lub nieutwardzonej mineralnej. Alejki oraz mała architektura były w bardzo złym stanie technicznym i estetycznym. W takiej postaci park nie prezentował wartości historycznych i estetycznych przynależnych zabytkowi tej rangi. Głównym celem zadania było przywrócenie mu świetności poprzez ochronę i zabezpieczenie zachowanej substancji zabytkowej parku, jego walorów przyrodniczych i krajobrazowych. W efekcie rewaloryzacji zostały wyeksponowane i przywrócone elementy pierwotnego historycznego układu przestrzennego, bazującego na zachowanej rycinie planu parku z okresu około 1860 roku. Park został wyposażony w niestandardowe, specjalnie zaprojektowane elementy małej architektury, które cieszą się dziś popularnością wielu mieszkańców .

Film prezentujący nagrodzony projekt Rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku

Projekt został uhonorowany jako dobry przykład odnowy zabytkowego założenia parkowego o znaczącym wpływie na wizerunek dzielnicy i miasta. Ważnym elementem było również zintegrowanie dwóch oddzielonych dotychczas od siebie części miasta. Dodatkowo wprowadzono w nim rozwiązania przyjazne dla różnych grup użytkowników, które zostały wykonane z szacunkiem dla założeń historycznego parku i wrażliwością na aspekty krajobrazowe.

Wyróżnienia gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich

W ramach konkursu Komisja przyznała również cztery wyróżnienia w trzech kategoriach. Wyróżnienie pierwszego stopnia w kategorii gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich otrzymało Miasto Starogard Gdański za zrealizowane przedsięwzięcie Park Nowe Oblicze. W tym przypadku Komisja doceniła w szczególności wykorzystanie oddolnej inicjatywy, wypełnienie luki w strukturze przestrzennej Śródmieścia atrakcyjną przestrzenią rekreacyjną oraz uniwersalność zastosowanych rozwiązań.

Film prezentujący projekt uhonorowany wyróżnieniem pierwszego stopnia w kategorii gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich

W tej samej kategorii Komisja Konkursowa przyznała również wyróżnienie drugiego stopnia. Uhonorowano nim przedsięwzięcie zrealizowane przez Gminę Miejską Rumia polegające na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Zagórskiej Strugi. Komisja doceniła wzmocnienie znaczenia centralnie położonych terenów rekreacyjnych jako przestrzeni publicznej istotnej z punktu widzenia całej społeczności miasta oraz zastosowanie prostych rozwiązań projektowych w ciekawy sposób nawiązujących do tożsamości kulturowej obszaru i regionu.

Film prezentujący projekt uhonorowany wyróżnieniem drugiego stopnia w kategorii gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich
Docenione przedsięwzięcia gmin wiejskich

Komisja przyznała również swoje wyróżnienia w kategorii gmin wiejskich. Pierwszym z nich uhonorowano Gminę Pszczółki, na terenie której w Skowarczu zrealizowano ścieżkę edukacyjną na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich. W tym przypadku Komisja doceniła oryginalny pomysł połączenia funkcji rekreacyjnych, edukacyjnych i ekosystemowych w ramach obszaru, jak również wspieranie różnorodności biologicznej poprzemysłowego terenu poprzez wykorzystanie go na przestrzeń publiczną.

Film prezentujący uhonorowany wyróżnieniem pierwszego stopnia w kategorii gmin wiejskich
Wyróżnienia za projekt o wymiarze społecznym

W kategorii projekt nieinfrastrukturalny wyróżnienie pierwszego stopnia otrzymało w tym roku Miasto Pruszcz Gdański. Zrealizowano w nim przedsięwzięcie Rewitalizacja Parku z Gruszą przez młodych architektów, które Komisja Konkursowa doceniła za twórcze wykorzystanie inwencji młodego pokolenia oraz promocję społecznego zaangażowania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej.

Film prezentujący przedsięwzięcie uhonorowane wyróżnieniem specjalnym dla przedsięwzięcia o wymiarze społecznym

Pozostałe wydarzenia

Rozpoczynamy prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

22 kw.. 2024
Na sesji w dniu 25 marca 2024 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przys…

Szósty tydzień Pomorskich Badań Ruchu

16 kw.. 2024
Realizacja badań i pomiarów w ramach Pomorskich Badań Ruchu 2024 trwa już od sześciu tygodni. …

Podsumowaliśmy kolejną edycję Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej

15 kw.. 2024
Uroczystą galą odbywającą się w ubiegły piątek, 12 kwietnia 2024 roku w siedzibie Instytutu Kult…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60