logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

Gdańsk – Słupsk 2014

Zespół autorski:

Kamilla Bezubik
Jarosław Czochański
Mirosława Hałuzo
Grażyna Kubicz
Barbara Mazurkiewicz
Elżbieta Pomierski
Grażyna Radziszewska
Jolanta Rekowska
Aleksandra Rudzińska

Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zagospodarowania przestrzennego, prowadzonych stale przez zespół planistyczny od 2000 roku. W dużej mierze stanowi ono odpowiedź na potrzeby informacyjne, szczególnie w zakresie ochrony zasobów przyrody i środowiska, które są ważnym elementem gospodarowania zasobami przestrzeni i zarządzania jej rozwojem.

Niniejszy dokument jest czwartym już opracowaniem treści ekofizjograficznej dla potrzeb planowania przestrzennego w województwie pomorskim. Stanowi on aktualizację materiałów opublikowanych w 2001 r. i 2005 r. w „Opracowaniu ekofizjograficznym do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego” (2001) i „Studium ekofizjograficznym województwa  pomorskiego”(2005) oraz opracowania zbiorczego, z 2007 roku pod tytułem „Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego Województwa pomorskiego”.

Wszystkie dotychczasowe opracowania monograficzne prezentowały zasoby i stan środowiska przyrodniczego województwa, w nawiązaniu do prawnie wymaganego zakresu Opracowań ekofizjograficznych.

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60