logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Regionalny Plan Transportowy
województwa pomorskiego 2030

Regionalny Plan Transportowy stanowi część Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji, który w dniu 30 sierpnia 2022 roku został przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach podjęcia uchwały nr 842/381/22.

Aktualnie trwają pracę nad aktualizacją zapisów zawartych w dokumencie wraz z postępem działań na obszarze województwa. Rozpoczęto również proces monitorowania realizacji celów określonych w Planie. 


Cele dokumentu

Głównym celem Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Pomorskiego do 2030 roku (RPT) jest umożliwienie podejmowania decyzji w zakresie rozwoju systemu transportowego w regionie w sposób spójny, holistyczny i oparty na wiarygodnych informacjach. Jego opracowanie jest jednym z podstawowych warunków realizacji działań w zakresie transportu i mobilności. Dokument ten określa potrzeby i cele transportowe odpowiadające na wyzwania w zakresie wzrastającej mobilności regionalnej, uwzględniając integrację międzygałęziową transportu, interoperacyjność sieci, poprawę bezpieczeństwa i ograniczanie wpływu transportu na środowisko w kontekście społecznym i gospodarczym.

Współpraca

Prace nad Regionalnym Planem Transportowym rozpoczęły się w 2020 roku. Do współpracy nad jego opracowaniem zostało zaproszone szerokie grono eksperckie, łączące praktyków, teoretyków oraz planistów różnych gałęzi transportu, a ich zaangażowanie miało miejsce zarówno na etapie diagnozy, jak i części analitycznej i strategicznej. Dokument ten został również poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w celu określenia potencjalnych skutków jakie mogą wystąpić dla wszystkich komponentów środowiska i ludzi w wyniku realizacji tego Programu.

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60