logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji
Publikowane:

W dniu 3 lutego 2022 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę kierującą do konsultacji społecznych projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji. W województwie pomorskim Program ten pełni jednocześnie rolę Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Pomorskiego do 2030 roku. Konsultacje potrwają sześć tygodni odbywając się w okresie od 4 lutego do 18 marca 2022 roku.

Głównym celem Planu jest umożliwienie podejmowania decyzji w zakresie rozwoju systemu transportowego w regionie w sposób spójny, holistyczny i oparty na wiarygodnych informacjach. Jego opracowanie jest jednym z podstawowych warunków realizacji działań w zakresie transportu i mobilności. Plan powinien odzwierciedlać realne potrzeby, a zatem musi być oparty na dogłębnych analizach i identyfikacji kluczowych problemów. Dokument ten określa potrzeby i cele transportowe odpowiadające na wyzwania w zakresie wzrastającej mobilności regionalnej, uwzględniając integrację międzygałęziową transportu, interoperacyjność sieci, poprawę bezpieczeństwa i ograniczanie wpływu transportu na środowisko w kontekście społecznym i gospodarczym.

Trwające konsultacje to kolejna już możliwość włączenia się w prace dotyczące Regionalnego Planu Transportowego. Dotychczas dotyczyły one bowiem uwarunkowań i diagnozy, jak również analizy i strategii stanowiących elementy niezbędne do opracowania Planu. Tym razem konsultacje dotyczą projektu dokumentu. Przeprowadzone one zostaną w formie bezpośredniej i pośredniej, w tym z udziałem przedstawicieli samorządów lokalnych z poszczególnych subregionów województwa pomorskiego. Zaplanowano również spotkania w ramach istniejących organów konsultacyjnych i opiniodawczych, w tym Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej Sejmiku Województwa Pomorskiego otwartej dla pozostałych radnych Sejmiku, jak również Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Opinie, uwagi oraz wnioski do projektu można składać w terminie od 4 lutego do 18 marca 2022 roku z wykorzystaniem przygotowanego formularza uwag. Formularz należy przesłać na adres poczty elektronicznej: rpt@pomorskie.eu lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku (80-810) przy ulicy Okopowej 21/27. Z projektem w wersji papierowej można zapoznać się w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ulicy Równej 19/21 w Gdańsku, gdzie możliwe jest złożenie uwag i wniosków do protokołu. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

Pozostałe wydarzenia

Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym hierarchii funkcjonalnej miast w województwie pomorskim

20 lut. 2024
W dniu 1 marca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się współorg…

Rozpoczynają się Pomorskie Badania Ruchu 2024

14 lut. 2024
W dniu 14 lutego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Pomorskie Badania Ruchu 2024. Podcz…

Nowe Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

29 sty. 2024
Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zago…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60