logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji
Publikowane:

W dniu 3 lutego 2022 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę kierującą do konsultacji społecznych projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji. W województwie pomorskim Program ten pełni jednocześnie rolę Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Pomorskiego do 2030 roku. Konsultacje potrwają sześć tygodni odbywając się w okresie od 4 lutego do 18 marca 2022 roku.

Głównym celem Planu jest umożliwienie podejmowania decyzji w zakresie rozwoju systemu transportowego w regionie w sposób spójny, holistyczny i oparty na wiarygodnych informacjach. Jego opracowanie jest jednym z podstawowych warunków realizacji działań w zakresie transportu i mobilności. Plan powinien odzwierciedlać realne potrzeby, a zatem musi być oparty na dogłębnych analizach i identyfikacji kluczowych problemów. Dokument ten określa potrzeby i cele transportowe odpowiadające na wyzwania w zakresie wzrastającej mobilności regionalnej, uwzględniając integrację międzygałęziową transportu, interoperacyjność sieci, poprawę bezpieczeństwa i ograniczanie wpływu transportu na środowisko w kontekście społecznym i gospodarczym.

Trwające konsultacje to kolejna już możliwość włączenia się w prace dotyczące Regionalnego Planu Transportowego. Dotychczas dotyczyły one bowiem uwarunkowań i diagnozy, jak również analizy i strategii stanowiących elementy niezbędne do opracowania Planu. Tym razem konsultacje dotyczą projektu dokumentu. Przeprowadzone one zostaną w formie bezpośredniej i pośredniej, w tym z udziałem przedstawicieli samorządów lokalnych z poszczególnych subregionów województwa pomorskiego. Zaplanowano również spotkania w ramach istniejących organów konsultacyjnych i opiniodawczych, w tym Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej Sejmiku Województwa Pomorskiego otwartej dla pozostałych radnych Sejmiku, jak również Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Opinie, uwagi oraz wnioski do projektu można składać w terminie od 4 lutego do 18 marca 2022 roku z wykorzystaniem przygotowanego formularza uwag. Formularz należy przesłać na adres poczty elektronicznej: rpt@pomorskie.eu lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku (80-810) przy ulicy Okopowej 21/27. Z projektem w wersji papierowej można zapoznać się w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ulicy Równej 19/21 w Gdańsku, gdzie możliwe jest złożenie uwag i wniosków do protokołu. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

Pozostałe wydarzenia

Dialog terytorialny z Miastem Kwidzyn

18 sty. 2023
W poniedziałek, 9 stycznia odbyło się drugie spotkanie z Miastem Kwidzyn w ramach Dialogu Teryto…

Podsumowanie spotkania z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w sprawie audytu krajobrazowego

17 sty. 2023
Wspólna dyskusja nad dokumentacją krajobrazów priorytetowych, wyznaczonych w granicach parków kr…

Podsumowanie spotkań informacyjnych dla projektu drogi łączącej węzeł Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku

13 sty. 2023
12 stycznia 2023 roku odbyły się 2 spotkania informacyjne dotyczące opracowywanej dokumentacji p…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60