logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji
Publikowane:

W dniu 3 lutego 2022 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę kierującą do konsultacji społecznych projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji. W województwie pomorskim Program ten pełni jednocześnie rolę Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Pomorskiego do 2030 roku. Konsultacje potrwają sześć tygodni odbywając się w okresie od 4 lutego do 18 marca 2022 roku.

Głównym celem Planu jest umożliwienie podejmowania decyzji w zakresie rozwoju systemu transportowego w regionie w sposób spójny, holistyczny i oparty na wiarygodnych informacjach. Jego opracowanie jest jednym z podstawowych warunków realizacji działań w zakresie transportu i mobilności. Plan powinien odzwierciedlać realne potrzeby, a zatem musi być oparty na dogłębnych analizach i identyfikacji kluczowych problemów. Dokument ten określa potrzeby i cele transportowe odpowiadające na wyzwania w zakresie wzrastającej mobilności regionalnej, uwzględniając integrację międzygałęziową transportu, interoperacyjność sieci, poprawę bezpieczeństwa i ograniczanie wpływu transportu na środowisko w kontekście społecznym i gospodarczym.

Trwające konsultacje to kolejna już możliwość włączenia się w prace dotyczące Regionalnego Planu Transportowego. Dotychczas dotyczyły one bowiem uwarunkowań i diagnozy, jak również analizy i strategii stanowiących elementy niezbędne do opracowania Planu. Tym razem konsultacje dotyczą projektu dokumentu. Przeprowadzone one zostaną w formie bezpośredniej i pośredniej, w tym z udziałem przedstawicieli samorządów lokalnych z poszczególnych subregionów województwa pomorskiego. Zaplanowano również spotkania w ramach istniejących organów konsultacyjnych i opiniodawczych, w tym Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej Sejmiku Województwa Pomorskiego otwartej dla pozostałych radnych Sejmiku, jak również Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Opinie, uwagi oraz wnioski do projektu można składać w terminie od 4 lutego do 18 marca 2022 roku z wykorzystaniem przygotowanego formularza uwag. Formularz należy przesłać na adres poczty elektronicznej: rpt@pomorskie.eu lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku (80-810) przy ulicy Okopowej 21/27. Z projektem w wersji papierowej można zapoznać się w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ulicy Równej 19/21 w Gdańsku, gdzie możliwe jest złożenie uwag i wniosków do protokołu. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

Pozostałe wydarzenia

Wakacje z Pomorskimi Badaniami Ruchu

5 lip. 2024
Pomorskie Badania Ruchu 2024 nie zatrzymują się na okres wakacji! W sezonie letnim, w którym do …
5 lip. 2024

Zakończono wiosenną część Pomorskich Badań Ruchu

20 cze. 2024
W ubiegłym tygodniu, zgodnie z planem, zakończyła się część wiosenna badań i pomiarów w ramach P…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60