logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego
 • wp-content/uploads/GRAFIKA/Slider/Slider-Stilo-bezlogo-16-9-scaled.jpeg

  Badanie opinii mieszkańców dotyczące krajobrazu

 • wp-content/uploads/2021/05/plutnica-scaled.jpg

  Trwają prace nad weryfikacją kolejnych obszarów chronionego krajobrazu

Wydarzenia

Trwają prace nad weryfikacją kolejnych obszarów chronionego krajobrazu

7 maja, 2021
W dniu 27 kwietnia br. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął dwa projekty uchwał w sprawie obszarów chronionego krajobrazu – Bielawskiego oraz Doliny Rzeki Płutnicy i przekazał je do uzgodnień z właściwymi radami gmin oraz regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Nowoprojektowany Bielawski Obszar Chronionego Krajobrazu, który został wyodrębniony z już istniejącej formy ochrony przyrody t…

Program wykorzystania narzędzi planowania kulturowego w województwie pomorskim

26 kwietnia, 2021
Do 7 maja 2021 roku potrwa nabór gmin, dzielnic lub miejscowości, które są zainteresowane udziałem w programie umożliwiającym władzom lokalnym oraz partnerom społecznym zaplanowanie procesu przekształcenia przestrzeni przy wykorzystaniu metody planowania kulturowego. To metoda, która opiera się na dialogu obywatelskim oraz szerokiej debacie publicznej, zmierzająca do wykorzystania potencjału k…

Badanie opinii mieszkańców dotyczące krajobrazu

21 kwietnia, 2021
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organy samorządu województwa zobligowane są do sporządzenia audytu krajobrazowego. W województwie pomorskim jednostką odpowiedzialną za jego przygotowanie jest Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego. Jednym z celów audytu jest przeprowadzenie charakterystyki i oceny stanu krajobrazów występującyc…
 • wp-content/uploads/GRAFIKA/Paralax/wys_pola_jez_kozie_gmina_czarn_dabr_16-9-scaled.jpg

  Wysoczyzna Polanowska

 • wp-content/uploads/GRAFIKA/Paralax/poj_kaszubskie_jez_radunskie_gmina_stezyca_16-9-scaled.jpg

  Pojezierze Kaszubskie

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60