logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego
 • wp-content/uploads/2021/05/plutnica-scaled.jpg

  Trwają prace nad weryfikacją kolejnych obszarów chronionego krajobrazu

 • wp-content/uploads/GRAFIKA/Slider/trasa_rowery_kiezmark-scaled.jpg

  Powstaje koncepcja struktury przestrzennej tras rowerowych

Wydarzenia

Badanie zachowań transportowych w obszarze potencjalnej lokalizacji kolejnego etapu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

11 czerwca, 2021
W dniu 11 czerwca 2021 roku Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego zawarło umowę na przeprowadzenie badań zachowań transportowych mieszkańców oraz pomiarów natężenia ruchu drogowego i potoków pasażerskich na potrzeby analiz transportowych do projektu rozbudowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w obrębie południowej części Gdańska oraz sąsiednich gmin. Wykonawcą będzie Spółka PBS z siedzibą w S…

Konsultacje społeczne regionalnych programów strategicznych

2 czerwca, 2021
Zarząd Województwa Pomorskiego rozpoczął konsultacje społeczne projektów regionalnych programów strategicznych. Konsultacje będą odbywać się w okresie od 2 do 22 czerwca 2021 roku stanowiąc jeden z ostatnich etapów przed ich przyjęciem i skierowaniem do realizacji. Regionalne programy strategiczne stanowią uszczegółowienie zapisów Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Programy te…

Powstaje koncepcja struktury przestrzennej tras rowerowych

1 czerwca, 2021
Samorząd Województwa Pomorskiego rozpoczął prace związane z opracowaniem Koncepcji struktury przestrzennej rowerowych turystycznych tras krajowych i regionalnych oraz systemu transportu rowerowego miejskich obszarów funkcjonalnych w województwie pomorskim. Głównym celem koncepcji jest ustalenie przebiegu tras rowerowych mających kluczowe znaczenie z punktu widzenia województwa pomorskiego. Zak…
 • wp-content/uploads/GRAFIKA/Paralax/wys_pola_jez_kozie_gmina_czarn_dabr_16-9-scaled.jpg

  Wysoczyzna Polanowska

 • wp-content/uploads/GRAFIKA/Paralax/poj_kaszubskie_jez_radunskie_gmina_stezyca_16-9-scaled.jpg

  Pojezierze Kaszubskie

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60