logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, który prowadzony jest w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialne i prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Oprócz wsparcia finansowego i organizacyjnego rewitalizacji miast, Zarząd Województwa Pomorskiego prowadzi i na bieżąco aktualizuje Wykaz programów rewitalizacji województwa pomorskiego zawierający informację o programach rewitalizacji, które spełniają kryteria kwalifikujące do wsparcia zaplanowanych w nich przedsięwzięć środkami Unii Europejskiej.

Prowadzony monitoring obejmuje również akty prawa miejscowego, których celem jest wparcie procesu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast. Należą do nich przede wszystkim wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz ustanowienie specjalnej strefy rewitalizacji i sporządzenie miejscowego planu rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji lub jego fragmentu.

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60