logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Plan zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego
Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030

Gdańsk  2016

Generalny Projektant Planu
Jakub Pietruszewski – POIU nr G-318

Zastępca Generalnego Projektanta Planu
Anna Łoziak

Zespół projektowy Planu:
Kamilla Bezubik, Jarosław Czochański, Anna Golędzinowska, Anna Gralewska, Mirosława Hałuzo, Grażyna Kubicz, Anna Łoziak, Lech Michalski, Hanna Obracht-Prondzyńska, Elżbieta Pomierski, Jolanta Rekowska, Mateusz Richert, Izabela Siłkowska, Krzysztof Wojcieszyk
Koordynacja grafiki i baz danych:
Bartosz Pępek, Aleksandra Rudzińska
Opracowanie grafiki i baz danych:
Kamilla Bezubik, Jarosław Czochański, Anna Golędzinowska, Mirosława Hałuzo, Grażyna Kubicz, Anna Łoziak, Anna Mazur, Barbara Mazurkiewicz, Hanna Obracht-Prondzyńska, Jakub Olech, Bartosz Pępek, Elżbieta Pomierski, Grażyna Radziszewska, Jolanta Rekowska, Maciej Radzikowski, Mateusz Richert, Aleksandra Rudzińska, Izabela Siłkowska, Agnieszka Żebiałowicz-Łach
Współpraca:
Prof. dr hab. Inż. Tomasz Parteka, Anna Błażewicz-Stasiak (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego)

Metropolizacja stanowi odpowiedź na współczesne procesy globalizacyjne i jest jednym z najważniejszych wyznaczników współczesnego modelu rozwoju. Metropolie, będąc atrakcyjnymi lokalizacjami biznesu i stwarzając dobre warunki życia, przyciągają nowych mieszkańców. Wzrostowi liczby ludności towarzyszy powiększanie się obszarów zurbanizowanych, w tym rozlewanie się miast na tereny podmiejskie – suburbanizacja, co wpływa na wydłużenie się czasu dojazdów do pracy i usług. Rozbudowywane są sieciinfrastruktury komunalnej, w tym wodno-kanalizacyjnej, komunikacji zbiorowej i energetycznej. Wymaga to nowego sposobu zarządzania tymi coraz większymi i coraz bardziej złożonymi strukturami funkcjonalnymi.

Proces metropolizacji przestrzeni z dużą dynamiką zachodzi obecnie w krajach takich jak Polska, które stosunkowo niedawno włączyły się w procesy gospodarki globalnej. Na tle innych europejskich krajów postsocjalistycznych Polska znajduje się w relatywnie korzystnej sytuacji, bowiem nie pojedyncze (jak w pozostałych krajach tej grupy), ale kilka miast – zespołów miejskich zaznacza swoją obecność na mapie Europy jako metropolie. Krajowe dokumenty strategiczne odnotowują rosnące znaczenie ośrodków metropolitalnych w rozwoju kraju i w umacnianiu jego powiązań z układem międzynarodowym.

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60