logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Akcja Krajobraz

Pracom nad audytem krajobrazowym towarzyszy kampania edukacyjna, która jest realizowana pod hasłem Akcja Krajobraz. Istotnym jej elementem jest strona w serwisie społecznościowym Facebook, której celem jest przybliżenie unikatowych elementów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu oraz zwrócenie społecznej uwagi na krajobraz jako ważny element naszego życia wymagający ochrony, ale także właściwego gospodarowania.

W ramach Akcji Krajobraz organizowane są także inicjatywy mające na celu zainicjowanie szerokiej, ogólnowojewódzkiej debaty na temat krajobrazu. Jednym z takich działań była organizacja konkursu fotograficznego „Pomorskie w kadrze”, promującego walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe województwa pomorskiego oraz dyskusja o krajobrazie z ekspertami z zakresu planowania przestrzennego, architektury i ochrony środowiska, zorganizowana w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu.

Wszystkie te działania stanowią także wstęp do konsultacji społecznych, do których skierowany zostanie projekt audytu krajobrazowego przed uchwaleniem go przez Sejmik Województwa Pomorskiego.

Zobacz więcej w mediach społecznościowych

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60