logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biblioteka opracowań

10 lat konkursu: Najlepsza...
Samorząd województwa pomorskiego organizuje corocznie konkurs na Najlepszą Przestrzeń Publiczną. Zgodnie z regułami wolności każdy realizuje swoje oczekiwania wobec miejsca,...
Autor Hanna Obracht-Prondzyńska Pobierz
Analiza aktywności i potencjału...
Celem niniejszego opracowania jest próba oszacowania rzeczywistej liczby osób przebywających w obszarach gmin pomorskich, a w szczególności Trójmiasta i jego...
Autor Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Pobierz
Analiza spełniania zasady DNSH...
Dokument stanowi analizę zgodności projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 z zasadą nie czyń poważnych szkód będącą nową zasadą...
Autor Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Pobierz
Analiza w zakresie potrzeb,...
Zespół jeziorny Mausz obejmuje swym zasięgiem dwa jeziora położone na terenie gminy Sulęczyno: Mausz Duży i Mausz Mały. Oba jeziora...
Autor Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Pobierz
Diagnoza stanu i koncepcja rozwoju turystyki wodnej w województwie pomorskim 2030 Diagnoza stanu i koncepcja...
Województwo pomorskie, jako jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych Polski, posiada szczególne warunki do uprawiania rozmaitych aktywności związanych z turystyką...
Autor Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Pobierz
Katalog dobrych praktyk w...
Niniejsze opracowanie przedstawia rekomendacje dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych zebrane i ustalone na podstawie ocen i wniosków z przeprowadzonego w 2022...
Autor a2p2 architecture and planning Pobierz
Kolej metropolitalna jako stymulator...
Transport zbiorowy jest istotnym zagadnieniem, obecnym w różnych kontekstach i w wielu zapisach kierunkowych Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030...
Autor Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Pobierz
Koncepcja obsługi transportowej Półwyspu...
Półwysep Helski stanowi obszar o wysokich walorach zarówno krajobrazowych jak i przyrodniczych, które przyciągają dużą liczbę turystów nie tylko z...
Autor Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Pobierz
Koncepcja sieci ekologicznej województwa...
Ochrona korytarzy ekologicznych, stanowiących podstawową składową sieci ekologicznych i rozumianych jako obszary łączności strukturalnej krajobrazu i funkcjonalnej dla migracji gatunków,...
Autor Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Pobierz
Koncepcja struktury przestrzennej rowerowych...
Koncepcja struktury przestrzennej rowerowych turystycznych tras krajowych i regionalnych oraz systemu transportu rowerowego miejskich obszarów funkcjonalnych jest opracowaniem określającym docelową...
Autor Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Pobierz
Koncepcja zrównoważonej polityki miejskiej...
Koncepcja zrównoważonej polityki miejskiej województwa pomorskiego jest wyrazem świadomości samorządu województwa co do szczególnego znaczenia obszarów miejskich w rozwoju całego...
Autor Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Pobierz
Ocena rozwiązań urbanistycznych i...
Opracowanie przedstawia wyniki oceny rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych wdrożonych w ramach wybranych przedsięwzięć infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zrealizowanych...
Autor a2p2 architecture and planning Pobierz
Logo PBPR oraz logo Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego Określenie potrzeb szkoleniowych jednostek...
Niniejsze opracowanie jest elementem działań realizowanych w ramach Pomorskiego Laboratorium Przestrzeni Publicznej - inicjatywy realizowanej przez Samorząd Województwa Pomorskiego w...
Autor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego Pobierz
Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu...
Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zagospodarowania przestrzennego. Odpowiada na potrzeby informacyjne w zakresie ochrony zasobów...
Autor Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Pobierz
Opracowanie ekofizjograficzne Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu...
Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zagospodarowania przestrzennego, prowadzonych stale przez zespół planistyczny od 2000 roku....
Autor Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Pobierz
Plan rozwoju sieci dróg...
Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich województwa pomorskiego na lata 2021-2030+ jest dokumentem nakreślającym kierunki rozwoju sieci dróg wojewódzkich wpisujące się...
Autor Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Pobierz
Plan zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego 2030 Plan zagospodarowania przestrzennego Obszaru...
Metropolizacja stanowi odpowiedź na współczesne procesy globalizacyjne i jest jednym z najważniejszych wyznaczników współczesnego modelu rozwoju. Metropolie, będąc atrakcyjnymi lokalizacjami...
Autor Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Pobierz
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa...
Dokonane przez zarząd województwa, zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
Autor Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Pobierz
Pomorskie abc przestrzeni. Ilustrowany...
Ilustrowany słownik dla dzieci pod tytułem Pomorskie ABC przestrzeni powstał jako jeden z elementów projektu edukacyjnego Przestrzeń Wokół Nas. Przygotowany...
Autor Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Pobierz
Pomorskie szlaki kajakowe. Analizy...
Przedmiotem opracowania są szlaki kajakowe na rzekach i jeziorach województwa pomorskiego wraz z ich zagospodarowaniem. Głównymi celami opracowania było określenie...
Autor Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Pobierz

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60