logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Pomorskie Badania Ruchu 2024

Niniejsze zadanie jest związane z realizacją Regionalnego Planu Transportowego dla województwa pomorskiego 2030 w ramach realizacji warunku podstawowego dla celu polityki 3 „Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności”, przyjętego Uchwałą nr 842/381/22 Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 30 sierpnia 2022 roku.

Pomorskie Badania Ruchu 2024 to kompleksowe badania ruchu, których realizacja planowana jest na 2024 rok i będą prowadzone w okresach wiosennym, jesiennym oraz w sezonie letnim.

 

Cel działania

Celem przeprowadzenia badań ruchu jest zgromadzenie danych
o przemieszczeniach mieszkańców, które stanowić będą podstawę budowy Pomorskiego Modelu Ruchu (PMR).

PMR będzie multimodalnym modelem transportowym uwzględniającym indywidualny ruch drogowy, kolejowy i autobusowy ruch pasażerski oraz ruch ciężarowy. Możliwe będzie również uwzględnienie połączeń transportem wodnym.

 

PMR pozwoli na odwzorowanie obecnego funkcjonowania transportu
w województwie oraz prognozowanie ruchu w kolejnych latach, do 2050 roku. Model stanowić ma narzędzie wspomagające w podejmowaniu strategicznych decyzji z zakresu polityki transportowej województwa.
W ramach analizowania budowy nowych dróg, linii kolejowych, zmian w ofercie transportu zbiorowego itp. dzięki wykorzystaniu modelu symulacyjnego możliwe będzie prognozowanie efektywności poszczególnych rozwiązań
a tym samym bardziej efektywne wydatkowanie środków.

 

Na czym polegają prace?

Zadanie polegać będzie m.in. na:

 • Przeprowadzeniu badań ankietowych mieszkańców województwa pomorskiego dla zbadania zachowań transportowych mieszkańców
  i opracowania danych statystycznych,
 • Przeprowadzeniu pomiarów natężenia ruchu drogowego w typowy dzień roboczy,
 • Przeprowadzeniu pomiarów ruchu tranzytowego w typowy dzień roboczy,
 • Przeprowadzeniu pomiarów ruchu pasażerskiego w pociągach w typowy dzień roboczy,
 • Przeprowadzeniu pomiarów ruchu pasażerskiego w autobusach w typowy dzień roboczy,

 

 • Przeprowadzeniu badań ankietowych turystów odwiedzających województwo pomorskie w sezonie letnim,
 • Przeprowadzeniu pomiarów natężenia ruchu drogowego w typowy dzień roboczy w sezonie letnim,
 • Przeprowadzeniu pomiarów ruchu pasażerskiego w pociągach w sezonie letnim,
 • Przeprowadzeniu pomiarów ruchu pasażerskiego w autobusach w sezonie letnim, wraz z opracowaniem wyników poszczególnych badań i pomiarów.

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60