logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Pomorskie Badania Ruchu

Pomorskie Badania Ruchu
Publikowane:

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego ogłosiło przetarg na realizację Pomorskich Badań Ruchu 2024. Są to kompleksowe badania ruchu, które będą prowadzone w okresach wiosennym, jesiennym oraz w sezonie letnim 2024 roku.

Celem przeprowadzenia badań ruchu jest pozyskanie informacji o zachowaniach transportowych mieszkańców, ich potrzebach, przyzwyczajeniach, podejmowanych na co dzień decyzjach dotyczących przemieszczania się oraz warunkach ruchu. Dane tego rodzaju są obecnie fundamentem nowoczesnego, świadomego zarządzania transportem, kreowania polityki przestrzennej i szerzej – polityki rozwoju. Współcześnie podejmowanie właściwych decyzji planistycznych w zakresie rozwoju transportu, zmian zagospodarowania przestrzennego czy też innych działań w sferze publicznej, wymaga stosowania właściwych narzędzi do rozpoznania i diagnozy stanu przestrzeni i funkcjonowania systemu transportowego w stanie obecnym i w przyszłości. Jednym z takich narzędzi są modele ruchu, które umożliwiają wykonanie zaawansowanych badań i symulacji wskazujących efekty przyjętych założeń rozwoju województwa.

Pozyskane w ramach Pomorskich Badań Ruchu dane o przemieszczeniach mieszkańców będą podstawą budowy Pomorskiego Modelu Ruchu. Pomorski Model Ruchu będzie multimodalnym modelem transportowym uwzględniającym indywidualny ruch drogowy, kolejowy i autobusowy ruch pasażerski oraz ruch ciężarowy. Możliwe będzie również uwzględnienie połączeń transportem wodnym.  Pomorski Model Ruchu pozwoli na odwzorowanie obecnego funkcjonowania transportu w województwie oraz prognozowanie ruchu w kolejnych latach, do 2050 roku. Model stanowić ma narzędzie wspomagające w procesie podejmowania strategicznych decyzji z zakresu polityki transportowej województwa. Wykorzystanie modelu symulacyjnego w ramach analizowania budowy nowych dróg, linii kolejowych, zmian w ofercie transportu zbiorowego itp. umożliwi prognozowanie efektywności poszczególnych rozwiązań, a tym samym bardziej efektywne wydatkowanie środków.

W ramach Pomorskich Badań Ruchu 2024 planowane jest również zbadanie natężenia ruchu drogowego, potoków pasażerskich w regionalnym transporcie kolejowym i autobusowym, zarówno w zakresie przemieszczeń wewnątrz województwa, jak i ruchu tranzytowego. Dodatkowo z uwagi na specyfikę naszego regionu, w sezonie letnim planowane jest przeprowadzenie badań ruchu turystycznego w obszarach, w których ruch ten jest szczególnie odczuwalny. Badania będą obejmowały wywiady przeprowadzane w gospodarstwach domowych oraz pomiary potoków realizowane przy pomocy kamer, urządzeń pomiarowych i obserwatorów. Obszarowo badaniem zostanie objęte całe województwo pomorskie z wyłączeniem obszaru Gdańska, dla którego w 2022 roku Miasto Gdańsk pozyskało już aktualne dane w ramach Gdańskich Badań Ruchu.

Przetarg został upubliczniony 18 października i jego rozstrzygnięcie planowane jest na koniec listopada.

Pozostałe wydarzenia

Życzenia świąteczne i noworoczne od zespołu Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego

4 gru. 2023
Z okazji nadchodzących wielkimi krokami Świąt Bożego Narodzenia zespół Pomorskiego Biura Planowa…

Podsumowanie konferencji “Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”

8 lis. 2023
Problematyce kształtowania i zarządzania krajobrazem oraz edukacji krajobrazowej poświęcona zost…

Pomorskie Badania Ruchu

19 paź. 2023
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego ogłosiło przetarg na realizację Pomorskich Badań Ruchu 2…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60