logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Deklaracja dostępności

POMORSKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO (w skrócie PBPR)

ul. Straganiarska 24-27, parter
80-837 Gdańsk

tel. 58 301 06 44
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl
www.pbpr.pomorskie.pl

STRONA INTERNETOWA:

PBPR zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Aktualnie trwają prace nad zaprojektowaniem nowej strony internetowej PBPR oraz nad pełnym spełnieniem wymogów określonych w Ustawie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej PBPR prosimy o kontakt. Osobą wskazaną do kontaktu jest Pan Bartosz Pępek. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu tel. 58 301 06 44 lub drogą elektroniczną e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU W GDAŃSKU:

Dojście i dojazd do siedziby PBPR w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27, parter
80-837 Gdańsk
tel. 58 301 06 44

  • dojazd autobusami i tramwajami do przystanku Brama Wyżynna – (strona Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku), opis dojścia na mapach Google (900 m, 11 minut);
  • dojazd kolejką SKM: do Gdańska Głównego, stamtąd dojście do Biura – opis dojścia na mapach Google (1200 m, 15 minut);
  • dojazd samochodem: od skrzyżowania ulic: Targ Drzewny, Wały Jagiellońskie i Hucisko – ul. Targ Drzewny, następnie ul. Szeroką, na końcu ulicy skręcamy w lewo w ul. Tokarską, dalej Warzywniczą i na końcu ulicy skręcamy w lewo w ul. Straganiarską – opis dojazdu na mapach Google.

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzi jedno wejście zlokalizowane przy ulicy Straganiarskiej w Gdańsku. Drzwi wejściowe do budynku znajdują się na wysokości trzeciego stopnia schodów. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Biura. Schody nie są wyposażone w podjazd dla wózków.

Po wejściu do budynku drzwi wewnętrzne otwierają się po naciśnięciu przycisku dzwoniącego „2”.

Dostępność parkingu

Ze względu na lokalizację siedziby Biura w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania Miasta Gdańska  (ścisłe centrum), Biuro nie posiada wydzielonych miejsc parkingowych. Na ulicy są ogólnodostępnego miejsca parkingowe. W odległości ok. 15 metrów od drzwi wejściowych znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Z uwagi na schody zewnętrzne prowadzące do budynku, osoby niepełnosprawne mogą poprosić o pomoc przy wejściu do budynku pracowników Biura. Powiadamianie pracowników odbywa się za pomocą telefonu do sekretariatu Biura – tel. 58 301 06 44

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki organizacyjnej Biura istnieje możliwość obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. 

W budynku Biura nie ma windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną PBPR w Gdańsku prosimy o kontakt. Osobą wskazaną do kontaktu jest Pani Karolina Duljas. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu tel. 58 301 06 44 lub drogą elektroniczną e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Tą samą drogą można składać wnioski dot. dostępności architektonicznej PBPR w Gdańsku.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU W SŁUPSKU:

Dojście i dojazd do oddziału PBPR w Słupsku

ul. Jaracza 18a, II piętro
76-200 Słupsk
tel. 59 843 10 60

  • dojazd autobusami do przystanku Moniuszki – (strona Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku), opis dojścia na mapach Google (80 m, 2 minuty);
  • dojazd samochodem: ulicą Lutosławskiego – opis dojazdu na mapach Google.

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Lutosławskiego w Słupsku. Drzwi wejściowe do budynku znajdują się na parterze, wejście możliwe wyłącznie schodami na wysokości ósmego stopnia. Schody nie są wyposażone w podjazd dla wózków. Wejście do Biura jest ogólnodostępne w godzinach pracy Biura. 

Dostępność parkingu

Budynek posiada parking dla petentów oraz wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro nie posiada wydzielonych miejsc parkingowych.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Z uwagi na schody zewnętrzne prowadzące do budynku osoby niepełnosprawne mogą poprosić o pomoc przy wejściu do budynku pracowników Biura. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą telefonu do Biura w Słupsku – tel. 59 843 10 60

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do Biura istnieje możliwość obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną PBPR w Słupsku prosimy o kontakt. Osobą wskazaną do kontaktu jest Pani Iwona Andriaszkiewicz. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu tel. 59 843 10 60 lub drogą elektroniczną e-mail: i.andriaszkiewicz@pbpr.pomorskie.pl, biuro@pbpr.pomorskie.pl

Tą samą drogą można składać wnioski dot. dostępności architektonicznej PBPR w Słupsku.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ:

Oświadczenie sporządzono dnia 5 października 2020 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60