logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Stan zagospodarowania przestrzennego województwa

Zgodnie z art. 45 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zarząd województwa co najmniej raz w czasie kadencji Sejmiku dokonuje okresowej oceny Planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz sporządza Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa wraz z oceną realizacji inwestycji.

Raport każdorazowo obrazuje stan, identyfikuje procesy oraz zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym województwa pomorskiego w kolejnych czterech latach. Istotnym elementem Raportu jest ocena realizacji inwestycji, które zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa i uwzględnione zostały w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego jako jedne z jego ustaleń.


Ankieta o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa 2018 – 2022

W związku z ustawowym obowiązkiem przeprowadzenia okresowej oceny planu zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym sporządzenia oceny realizacji inwestycji zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, o których mowa w art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), jak i oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, zwracam się z prośbą o przekazanie (w formie ankiety w wersji elektronicznej) informacji nt. zrealizowanych w latach 2018–2022 inwestycji na terenie województwa pomorskiego.

Przekazane informacje zostaną wykorzystane do sporządzenia „Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, ocena realizacji inwestycji w latach 2018-2022”, który na podstawie art. 45 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. zarząd województwa ma obowiązek opracować i przedstawić sejmikowi województwa.

Raporty do wyszukania w bibliotece opracowań

Dalsze wydarzenia

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego wraz oceną realizacji inwestycji w latach 2018-2022

7 mar. 2023
W związku z ustawowym obowiązkiem przeprowadzenia okresowej oceny planu zagospodarowania przestr…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60