logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego wraz oceną realizacji inwestycji w latach 2018-2022

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego wraz oceną realizacji inwestycji w latach 2018-2022
Publikowane:

W związku z ustawowym obowiązkiem przeprowadzenia okresowej oceny planu zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym sporządzenia oceny realizacji inwestycji zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, o których mowa w art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), jak i oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, zwracamy się z prośbą o przekazanie, w formie ankiety w wersji elektronicznej, informacji na temat zrealizowanych w latach 2018–2022 inwestycji na terenie województwa pomorskiego.

Przekazane informacje zostaną wykorzystane do sporządzenia „Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego wraz z oceną realizacji inwestycji w latach 2018-2022”, który na podstawie art. 45 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. zarząd województwa ma obowiązek opracować i przedstawić sejmikowi województwa.

Pozostałe wydarzenia

Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym hierarchii funkcjonalnej miast w województwie pomorskim

20 lut. 2024
W dniu 1 marca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się współorg…

Rozpoczynają się Pomorskie Badania Ruchu 2024

14 lut. 2024
W dniu 14 lutego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Pomorskie Badania Ruchu 2024. Podcz…

Nowe Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

29 sty. 2024
Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zago…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60