logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego wraz oceną realizacji inwestycji w latach 2018-2022

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego wraz oceną realizacji inwestycji w latach 2018-2022
Publikowane:

W związku z ustawowym obowiązkiem przeprowadzenia okresowej oceny planu zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym sporządzenia oceny realizacji inwestycji zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, o których mowa w art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), jak i oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, zwracamy się z prośbą o przekazanie, w formie ankiety w wersji elektronicznej, informacji na temat zrealizowanych w latach 2018–2022 inwestycji na terenie województwa pomorskiego.

Przekazane informacje zostaną wykorzystane do sporządzenia „Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego wraz z oceną realizacji inwestycji w latach 2018-2022”, który na podstawie art. 45 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. zarząd województwa ma obowiązek opracować i przedstawić sejmikowi województwa.

Pozostałe wydarzenia

Podsumowanie spotkań informacyjnych dotyczących korytarzy Via Maris

9 mar. 2023
Od 6 do 13 marca 2023 roku odbywały się spotkania informacyjne dotyczące opracowywanej dokumenta…

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego wraz oceną realizacji inwestycji w latach 2018-2022

7 mar. 2023
W związku z ustawowym obowiązkiem przeprowadzenia okresowej oceny planu zagospodarowania przestr…

Zaproszenie na prezentację wyników opracowania dotyczącego ewaluacji przestrzeni publicznych

27 lut. 2023
W związku z zakończeniem procesu oceny wybranych przestrzeni publicznych zrealizowanych na przes…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60