logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Podpisano umowę na Pomorskie Badania Ruchu 2024

Podpisano umowę na Pomorskie Badania Ruchu 2024
Publikowane:

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego podpisało w dniu 27 stycznia 2024 roku umowę na przeprowadzenie Pomorskich Badań Ruchu 2024. Umowa została podpisana z Konsorcjum trzech firm: PBS sp. z o.o., występującego jako lidera konsorcjum, oraz Via Vistula sp. z o.o. i Rubika Tomasz Dziedzic.

Pomorskie Badania Ruchu 2024 (PBR 2024) to kompleksowe badania ruchu, których realizacja planowana jest w 2024 roku i które będą prowadzone w okresach wiosennym, jesiennym oraz w sezonie letnim. Celem ich przeprowadzenia jest zgromadzenie danych o przemieszczeniach mieszkańców, które stanowić będą podstawę do budowy Pomorskiego Modelu Ruchu (PMR). PMR będzie multimodalnym modelem transportowym uwzględniającym indywidualny ruch drogowy, kolejowy i autobusowy ruch pasażerski oraz ruch ciężarowy. Możliwe będzie również uwzględnienie połączeń transportem wodnym.

Model pozwoli na odwzorowanie obecnego funkcjonowania transportu w województwie oraz prognozowanie ruchu w kolejnych latach w perspektywie do 2050 roku. Stanowić ma on narzędzie wspomagające w podejmowaniu strategicznych decyzji z zakresu polityki transportowej województwa. Dzięki wykorzystaniu modelu symulacyjnego możliwe będzie prognozowanie efektywności poszczególnych rozwiązań (np. budowy nowych dróg, linii kolejowych, zmian w ofercie transportu zbiorowego itp.), a tym samym bardziej efektywne wydatkowanie środków.

W ramach Pomorskich Badań Ruchu 2024 planowane jest zbadanie natężenia ruchu drogowego, potoków pasażerskich w regionalnym transporcie kolejowym i autobusowym, badanie ruchu tranzytowego odbywającego się przez obszar województwa oraz badanie zachowań transportowych mieszkańców. W sezonie letnim planowane jest również przeprowadzenie badań ruchu turystycznego w obszarach, w których ruch ten jest szczególnie odczuwalny.

Badania obejmowały będą zarówno wywiady przeprowadzane w gospodarstwach domowych, jak też ilościowe badania potoków realizowane przy pomocy kamer, urządzeń pomiarowych i obserwatorów. Objęte zostanie nimi całe województwo pomorskie z wyłączeniem Miasta Gdańska, na obszarze którego w 2022 roku przeprowadzono już szczegółowe Gdańskie Badania Ruchu 2022.

Realizacja PBR 2024 sfinansowana zostanie w ramach środków UE pochodzących z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027.

W związku z realizacją Badania w najbliższym czasie przewiduje się konferencję prasową z udziałem Wykonawcy. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

Pozostałe wydarzenia

Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym hierarchii funkcjonalnej miast w województwie pomorskim

20 lut. 2024
W dniu 1 marca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się współorg…

Rozpoczynają się Pomorskie Badania Ruchu 2024

14 lut. 2024
W dniu 14 lutego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Pomorskie Badania Ruchu 2024. Podcz…

Nowe Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

29 sty. 2024
Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zago…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60