logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Rozpoczynają się Pomorskie Badania Ruchu 2024

Rozpoczynają się Pomorskie Badania Ruchu 2024
Publikowane:

W dniu 14 lutego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Pomorskie Badania Ruchu 2024. Podczas konferencji poznaliśmy Wykonawców zadania, konsorcjum trzech firm: PBS sp. z o.o., występującego jako lidera konsorcjum, oraz Via Vistula sp. z o.o.
i Rubika Tomasz Dziedzic. Celem projektu Pomorskie Badania Ruchu jest zebranie wielu danych dotyczących natężenia ruchu drogowego, liczby pasażerów w regionalnym transporcie kolejowym i autobusowym, ruchu tranzytowego odbywającego się przez obszar województwa oraz badań zachowań transportowych mieszkańców. W sezonie letnim planowane jest również przeprowadzenie badań ruchu turystycznego w obszarach, w których ruch ten jest szczególnie odczuwalny. Zgromadzone dane
o przemieszczeniach mieszkańców, stanowić będą podstawę do budowy Pomorskiego Modelu Ruchu (PMR). PMR będzie multimodalnym modelem transportowym uwzględniającym wszystkie funkcjonujące na obszarze systemy transportowe.

Badania obejmowały będą zarówno wywiady przeprowadzane w gospodarstwach domowych, jak też ilościowe badania potoków realizowane przy pomocy kamer, urządzeń pomiarowych i obserwatorów. Objęte zostanie nimi całe województwo pomorskie
z wyłączeniem Miasta Gdańska, na obszarze którego w 2022 roku przeprowadzono już szczegółowe Gdańskie Badania Ruchu 2022.

Podczas konferencji podpisane zostały również porozumienia o współprace przy realizacji Pomorskich Badań Ruchu 2024 oraz Pomorskiego Modelu Ruchu pomiędzy Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego, a jego partnerami tj. Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Gminą Miasta Gdańska, Gminą Miasta Gdynia oraz Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. To ważne, gdyż daje bardzo dobrą podstawę do zachowania spójności między naszym modelem, a wykorzystywanymi modelami ruchu np. Zintegrowanym Modelem Ruchu funkcjonującym na poziomie krajowym.

Model pozwoli na odwzorowanie obecnego funkcjonowania transportu w województwie oraz prognozowanie ruchu w kolejnych latach w perspektywie do 2050 roku. Stanowić ma on narzędzie wspomagające w podejmowaniu strategicznych decyzji z zakresu polityki transportowej województwa. Dzięki wykorzystaniu modelu symulacyjnego możliwe będzie prognozowanie efektywności poszczególnych rozwiązań (np. budowy nowych dróg, linii kolejowych, zmian w ofercie transportu zbiorowego itp.), a tym samym bardziej efektywne wydatkowanie środków.

Realizacja PBR 2024 sfinansowana zostanie w ramach środków UE pochodzących z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027.

Pozostałe wydarzenia

Wakacje z Pomorskimi Badaniami Ruchu

5 lip. 2024
Pomorskie Badania Ruchu 2024 nie zatrzymują się na okres wakacji! W sezonie letnim, w którym do …
5 lip. 2024

Zakończono wiosenną część Pomorskich Badań Ruchu

20 cze. 2024
W ubiegłym tygodniu, zgodnie z planem, zakończyła się część wiosenna badań i pomiarów w ramach P…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60