logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Regionalny Program Strategiczny w zakresie mobilności i komunikacji przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego

Regionalny Program Strategiczny w zakresie mobilności i komunikacji przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego
Publikowane:

W dniu 30 sierpnia 2022 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 842/381/22 w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie mobilności i komunikacji jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 w obszarze transportowo-cyfrowym. Zakres tematyczny tego Programu przedstawia działania ukierunkowane na rozwój systemu transportowego i cyfryzacji wynikające z wyzwań rozwojowych w zakresie transportu i cyfryzacji, a także charakterystykę przedsięwzięć strategicznych, w tym wynikających ze zobowiązań Samorządu Województwa Pomorskiego zapisanych w Strategii Województwa.

W województwie pomorskim Program ten pełni jednocześnie rolę Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Pomorskiego do 2030 roku. Głównym celem Planu jest umożliwienie podejmowania decyzji w zakresie rozwoju systemu transportowego w regionie w sposób spójny, holistyczny i oparty na wiarygodnych informacjach. Jego opracowanie jest jednym z podstawowych warunków realizacji działań w zakresie transportu i mobilności. Dokument ten określa potrzeby i cele transportowe odpowiadające na wyzwania w zakresie wzrastającej mobilności regionalnej, uwzględniając integrację międzygałęziową transportu, interoperacyjność sieci, poprawę bezpieczeństwa i ograniczanie wpływu transportu na środowisko w kontekście społecznym i gospodarczym.

Prace nad Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie mobilności i komunikacji rozpoczęły się 3 listopada 2020 roku. Do współpracy nad jego opracowaniem Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego zaprosiło szerokie grono eksperckie, łączące praktyków, teoretyków oraz planistów w zakresie transportu i cyfryzacji, a ich zaangażowanie miało miejsce zarówno na etapie diagnozy, jak również części analitycznej i strategicznej. Dokument ten został również poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w celu określenia potencjalnych skutków jakie mogą wystąpić dla wszystkich komponentów środowiska i ludzi w wyniku realizacji tego Programu.

Pozostałe wydarzenia

Podsumowanie warsztatów dotyczących lokalnych form architektonicznych

23 wrz. 2022
Wspólna dyskusja nad zasadnością i sposobami określania lokalnych form architektonicznych w rama…

Kolejne uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

12 wrz. 2022
W dniach 8 i 9 września weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w …

Najlepsza przestrzeń publiczna w województwie pomorskim znajduje się w Wojanowie

7 wrz. 2022
Rewaloryzacja parku podworskiego w zespole przyrodniczo-krajobrazowym w Wojanowie to przedsięwzi…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60