logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Regionalny Program Strategiczny w zakresie mobilności i komunikacji przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego

Regionalny Program Strategiczny w zakresie mobilności i komunikacji przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego
Publikowane:

W dniu 30 sierpnia 2022 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 842/381/22 w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie mobilności i komunikacji jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 w obszarze transportowo-cyfrowym. Zakres tematyczny tego Programu przedstawia działania ukierunkowane na rozwój systemu transportowego i cyfryzacji wynikające z wyzwań rozwojowych w zakresie transportu i cyfryzacji, a także charakterystykę przedsięwzięć strategicznych, w tym wynikających ze zobowiązań Samorządu Województwa Pomorskiego zapisanych w Strategii Województwa.

W województwie pomorskim Program ten pełni jednocześnie rolę Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Pomorskiego do 2030 roku. Głównym celem Planu jest umożliwienie podejmowania decyzji w zakresie rozwoju systemu transportowego w regionie w sposób spójny, holistyczny i oparty na wiarygodnych informacjach. Jego opracowanie jest jednym z podstawowych warunków realizacji działań w zakresie transportu i mobilności. Dokument ten określa potrzeby i cele transportowe odpowiadające na wyzwania w zakresie wzrastającej mobilności regionalnej, uwzględniając integrację międzygałęziową transportu, interoperacyjność sieci, poprawę bezpieczeństwa i ograniczanie wpływu transportu na środowisko w kontekście społecznym i gospodarczym.

Prace nad Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie mobilności i komunikacji rozpoczęły się 3 listopada 2020 roku. Do współpracy nad jego opracowaniem Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego zaprosiło szerokie grono eksperckie, łączące praktyków, teoretyków oraz planistów w zakresie transportu i cyfryzacji, a ich zaangażowanie miało miejsce zarówno na etapie diagnozy, jak również części analitycznej i strategicznej. Dokument ten został również poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w celu określenia potencjalnych skutków jakie mogą wystąpić dla wszystkich komponentów środowiska i ludzi w wyniku realizacji tego Programu.

Pozostałe wydarzenia

Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym hierarchii funkcjonalnej miast w województwie pomorskim

20 lut. 2024
W dniu 1 marca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się współorg…

Rozpoczynają się Pomorskie Badania Ruchu 2024

14 lut. 2024
W dniu 14 lutego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Pomorskie Badania Ruchu 2024. Podcz…

Nowe Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

29 sty. 2024
Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zago…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60