logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Regionalny Program Strategiczny w zakresie mobilności i komunikacji przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego

Regionalny Program Strategiczny w zakresie mobilności i komunikacji przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego
Publikowane:

W dniu 30 sierpnia 2022 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 842/381/22 w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie mobilności i komunikacji jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 w obszarze transportowo-cyfrowym. Zakres tematyczny tego Programu przedstawia działania ukierunkowane na rozwój systemu transportowego i cyfryzacji wynikające z wyzwań rozwojowych w zakresie transportu i cyfryzacji, a także charakterystykę przedsięwzięć strategicznych, w tym wynikających ze zobowiązań Samorządu Województwa Pomorskiego zapisanych w Strategii Województwa.

W województwie pomorskim Program ten pełni jednocześnie rolę Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Pomorskiego do 2030 roku. Głównym celem Planu jest umożliwienie podejmowania decyzji w zakresie rozwoju systemu transportowego w regionie w sposób spójny, holistyczny i oparty na wiarygodnych informacjach. Jego opracowanie jest jednym z podstawowych warunków realizacji działań w zakresie transportu i mobilności. Dokument ten określa potrzeby i cele transportowe odpowiadające na wyzwania w zakresie wzrastającej mobilności regionalnej, uwzględniając integrację międzygałęziową transportu, interoperacyjność sieci, poprawę bezpieczeństwa i ograniczanie wpływu transportu na środowisko w kontekście społecznym i gospodarczym.

Prace nad Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie mobilności i komunikacji rozpoczęły się 3 listopada 2020 roku. Do współpracy nad jego opracowaniem Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego zaprosiło szerokie grono eksperckie, łączące praktyków, teoretyków oraz planistów w zakresie transportu i cyfryzacji, a ich zaangażowanie miało miejsce zarówno na etapie diagnozy, jak również części analitycznej i strategicznej. Dokument ten został również poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w celu określenia potencjalnych skutków jakie mogą wystąpić dla wszystkich komponentów środowiska i ludzi w wyniku realizacji tego Programu.

Pozostałe wydarzenia

Dialog terytorialny z Miastem Kwidzyn

18 sty. 2023
W poniedziałek, 9 stycznia odbyło się drugie spotkanie z Miastem Kwidzyn w ramach Dialogu Teryto…

Podsumowanie spotkania z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w sprawie audytu krajobrazowego

17 sty. 2023
Wspólna dyskusja nad dokumentacją krajobrazów priorytetowych, wyznaczonych w granicach parków kr…

Podsumowanie spotkań informacyjnych dla projektu drogi łączącej węzeł Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku

13 sty. 2023
12 stycznia 2023 roku odbyły się 2 spotkania informacyjne dotyczące opracowywanej dokumentacji p…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60