logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego
Regionalny Program Strategiczny w zakresie mobilności i komunikacji
Kategoria: Transport Wydawca: Zarząd Województwa Pomorskiego Rok wydania: 2022 Pobierz
Opis:

Regionalny Program Strategiczny w zakresie mobilności i komunikacji jest jednym z pięciu programów strategicznych stanowiących narzędzie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Pozwala on na efektywne zarządzanie polityką regionu w zakresie mobilności i komunikacji do roku 2030 stanowiąc ważny punkt odniesienia dla decyzji dotyczących kształtu przyjmowanych na poziomie województwa pomorskiego programów operacyjnych oraz ukierunkowaniu środków rozwojowych w budżecie województwa.

Program pełni jednocześnie funkcję Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Pomorskiego do roku 2030. Jego głównym celem jest umożliwienie podejmowania decyzji w zakresie rozwoju regionalnego systemu transportowego w sposób spójny, holistyczny i oparty na wiarygodnych informacjach. Plan odzwierciedla realne potrzeby, a w związku z tym bazuje na dogłębnych analizach i identyfikacji kluczowych problemów funkcjonowania istniejącego i planowanego systemu transportowego województwa.

Podstawę dla sporządzenia Regionalnego Planu Transportowego stanowi art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 roku, który na potrzeby celów szczegółowych Polityki Spójności określa tematyczne warunki podstawowe. W stosunku do Celu polityki 3 Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności, cel szczegółowy (ii) Rozwój i udoskonalenie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do sieci TEN-T oraz mobilności transgranicznej określono warunek podstawowy Kompleksowe planowanie transportu na odpowiednim poziomie. Warunek ten został określony przez szereg szczegółowych kryteriów, które zostały uwzględnione w procesie opracowania Regionalnego Planu Transportowego.

 

<< Back

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60