logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Rozpoczynają się prace nad strategiczną oceną oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji

Rozpoczynają się prace nad strategiczną oceną oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji
Publikowane:

W dniu 31 maja 2022 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji. Projekt ten uwzględnia uwagi złożone w toku konsultacji społecznych, które zostały przeprowadzone w okresie od 4 lutego do 18 marca 2022 roku. Kolejnym etapem prac związanych z przyjęciem tego Programu jest opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Prace te będą prowadzone do 28 czerwca 2022 roku przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego.

Prace nad Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie mobilności i komunikacji rozpoczęły się 3 listopada 2020 roku. Do współpracy nad jego opracowaniem zaproszono szerokie grono eksperckie, łączące praktyków, teoretyków oraz planistów w zakresie transportu i cyfryzacji, a ich zaangażowanie miało miejsce zarówno na etapie diagnozy, jak również części analitycznej i strategicznej. Konsultacje odbywały się odpowiednio w lutym oraz czerwcu ubiegłego roku.

Do udziału w ostatnich konsultacjach, które poświęcone były projektowi całego dokumentu, zaproszono szerokie grono interesariuszy, w tym przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zarządców infrastruktury kolejowej, drogowej i morskiej, podmioty związane z gospodarką wodną, zarządców portów morskich, podmioty związane z organizacją i zarządzaniem transportem drogowym i kolejowym oraz ekspertów z zakresu cyfryzacji i transportu. W ramach konsultacji zorganizowano również cztery konferencje, w tym jedną z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Z możliwości zgłoszenia uwag skorzystało łącznie trzydzieści instytucji, które przekazały 313 uwag oraz dwie opinie dotyczące całości tego dokumentu. Ich podsumowanie oraz rozstrzygnięcie zgłoszonych uwag zostało dokonane przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 14 kwietnia 2022 roku.

Kolejny etap konsultacji zostanie przeprowadzony po sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko i będzie odbywać się w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Pozostałe wydarzenia

Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym hierarchii funkcjonalnej miast w województwie pomorskim

20 lut. 2024
W dniu 1 marca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się współorg…

Rozpoczynają się Pomorskie Badania Ruchu 2024

14 lut. 2024
W dniu 14 lutego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Pomorskie Badania Ruchu 2024. Podcz…

Nowe Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

29 sty. 2024
Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zago…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60