logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Rozpoczynają się prace nad strategiczną oceną oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji

Rozpoczynają się prace nad strategiczną oceną oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji
Publikowane:

W dniu 31 maja 2022 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji. Projekt ten uwzględnia uwagi złożone w toku konsultacji społecznych, które zostały przeprowadzone w okresie od 4 lutego do 18 marca 2022 roku. Kolejnym etapem prac związanych z przyjęciem tego Programu jest opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Prace te będą prowadzone do 28 czerwca 2022 roku przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego.

Prace nad Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie mobilności i komunikacji rozpoczęły się 3 listopada 2020 roku. Do współpracy nad jego opracowaniem zaproszono szerokie grono eksperckie, łączące praktyków, teoretyków oraz planistów w zakresie transportu i cyfryzacji, a ich zaangażowanie miało miejsce zarówno na etapie diagnozy, jak również części analitycznej i strategicznej. Konsultacje odbywały się odpowiednio w lutym oraz czerwcu ubiegłego roku.

Do udziału w ostatnich konsultacjach, które poświęcone były projektowi całego dokumentu, zaproszono szerokie grono interesariuszy, w tym przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zarządców infrastruktury kolejowej, drogowej i morskiej, podmioty związane z gospodarką wodną, zarządców portów morskich, podmioty związane z organizacją i zarządzaniem transportem drogowym i kolejowym oraz ekspertów z zakresu cyfryzacji i transportu. W ramach konsultacji zorganizowano również cztery konferencje, w tym jedną z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Z możliwości zgłoszenia uwag skorzystało łącznie trzydzieści instytucji, które przekazały 313 uwag oraz dwie opinie dotyczące całości tego dokumentu. Ich podsumowanie oraz rozstrzygnięcie zgłoszonych uwag zostało dokonane przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 14 kwietnia 2022 roku.

Kolejny etap konsultacji zostanie przeprowadzony po sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko i będzie odbywać się w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Pozostałe wydarzenia

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

1 lip. 2022
W dniu 28 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę kierującą do konsultac…

Podsumowanie warsztatów dotyczących zastosowania systemów informacji geograficznej w procesach rewitalizacji pomorskich gmin

30 cze. 2022
Zastosowanie systemów informacji geograficznej w prowadzeniu analiz służących identyfikacji obsz…

Podsumowanie pierwszej edycji wykładów dotyczących przestrzeni publicznej

28 cze. 2022
Przestrzeń publiczna jako dobro wspólne i społeczna odpowiedzialność jako istotny element kształ…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60