logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Publikowane:

W dniu 28 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę kierującą do konsultacji społecznych projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji. Konsultacje odbędą się w okresie od 29 czerwca do 29 lipca 2022 roku.

Projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji został przyjęty przez Zarząd Województwa w dniu 31 maja 2022 roku. Dokument ten określa działania jakie będzie podejmować Samorząd Województwa Pomorskiego we współpracy z wieloma interesariuszami, służące rozwojowi regionu w zakresie infrastruktury transportu zbiorowego i mobilności pasażerskiej, infrastruktury drogowej, kolejowej, transportu intermodalnego, aktywności mobilnej oraz bezpieczeństwa i sprawności ruchu drogowego, a także infrastruktury, bezpieczeństwa i kompetencji cyfrowych.

Kolejnym etapem prac związanych z przyjęciem tego Programu było sporządzenie przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Prognozy oddziaływania na środowisko. Prognoza jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, czyli postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji. Głównym celem tego dokumentu jest określenie, analiza i ocena potencjalnych skutków, jakie mogą wystąpić dla wszystkich komponentów środowiska i ludzi w wyniku realizacji tego Programu oraz przedstawienie rozwiązań łagodzących jego potencjalne negatywne oddziaływania.

Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ma na celu wyeliminowanie czy też ograniczenie na jak najwcześniejszym etapie takich propozycji rozwojowych, których realizacja może doprowadzić do pogorszenia zasobów i walorów środowiska, w tym przyrodniczego, kulturowego, klimatu, krajobrazu oraz warunków i jakości życia mieszkańców województwa. Prognoza pełni rolę informacyjną i ostrzegawczą w stosunku do planowanych działań, wskazując między innymi problemy z zakresu ochrony środowiska, które powinny zostać uwzględnione i w miarę możliwości rozwiązane w ocenianym dokumencie.

Opinie, uwagi oraz wnioski do projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji oraz sporządzonej Prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie od 29 czerwca do 29 lipca 2022 roku z wykorzystaniem przygotowanego formularza uwag. Formularz należy przesłać na adres poczty elektronicznej: rpt@pomorskie.eu lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku (80-810) przy ulicy Okopowej 21/27.

Z projektem w wersji papierowej można zapoznać się w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ulicy Równej 19/21 w Gdańsku, gdzie możliwe jest złożenie uwag i wniosków do protokołu. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

Pozostałe wydarzenia

Dialog terytorialny z Miastem Kwidzyn

18 sty. 2023
W poniedziałek, 9 stycznia odbyło się drugie spotkanie z Miastem Kwidzyn w ramach Dialogu Teryto…

Podsumowanie spotkania z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w sprawie audytu krajobrazowego

17 sty. 2023
Wspólna dyskusja nad dokumentacją krajobrazów priorytetowych, wyznaczonych w granicach parków kr…

Podsumowanie spotkań informacyjnych dla projektu drogi łączącej węzeł Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku

13 sty. 2023
12 stycznia 2023 roku odbyły się 2 spotkania informacyjne dotyczące opracowywanej dokumentacji p…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60