logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Rozpoczynamy kolejną edycję konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną regionu

Rozpoczynamy kolejną edycję konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną regionu
Publikowane:

Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego został zainicjowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego już w 2005 roku. Stanowi jedną z pierwszych tego typu inicjatyw w Polsce dając możliwość prezentacji osiągnięć samorządów lokalnych w zakresie kreowania i przekształcania ważnych dla mieszkańców przestrzeni publicznych.

Tegoroczna, piętnasta już edycja Konkursu, dotyczyć będzie przedsięwzięć, które zostały oddane do użytku lub zostały wdrożone w okresie pomiędzy 1 stycznia 2019 roku a 31 grudnia 2020 roku. Zgłaszanie ich będzie możliwe za pośrednictwem interaktywnego formularza, który będzie dostępny dla wnioskodawców na stronie internetowej Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w okresie od 2 sierpnia do 17 września 2021 roku.

W konkursie oceniane są w szczególności przedsięwzięcia dotyczące ogólnodostępnych placów i ulic, osi, ciągów widokowych oraz panoram miejscowości, frontów wodnych, parków, terenów spacerowych, plaż i innych miejsc tworzących przestrzeń publiczną podnoszącą jakość życia lokalnej społeczności oraz wpływających pozytywnie na budowę wizerunku miejscowości. Prócz kryteriów odnoszących się do estetyki i trwałości oraz funkcjonalności i uniwersalności przedsięwzięć dla różnych grup użytkowników, w tym osób ze szczególnymi potrzebami, w tym roku w konkursie podkreślono szczególne rolę przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych oraz wspomaganiu procesów adaptacji do zmian klimatu miast i obszarów wiejskich.

Przedsięwzięcia będą oceniane przez Komisję Konkursową działającą pod przewodnictwem Marszałka Mieczysława Struka. W skład Komisji wejdą przedstawicielki Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – profesor Karolina Krośnicka z Politechniki Gdańskiej i dr inż. arch. krajobrazu Joanna Rayss – oraz inni eksperci zewnętrzni – profesor Iwona Dzierżko-Bukal z Akademii Sztuk Pięknych i dr inż. arch. Piotr Czyż, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Miasto. Samorząd Województwa Pomorskiego w pracach Komisji reprezentować będą natomiast Anna Błażewicz-Stasiak, Zastępca Dyrektora Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, oraz Anna Bizub-Jechna, koordynatorka do spraw dostępności architektonicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Laureatów Konkursu poznamy nie później niż do 30 listopada 2021 roku.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

Zgodnie z treścią Regulaminu Konkursu wraz z papierową wersją wniosku należy dostarczyć wyrażoną pisemną zgodę autora projektu na udostępnienie i publikację danych osobowych w ramach Konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2021 oraz oświadczenie podmiotu zgłaszającego o treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu udziału w Konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2021.”

Obserwuj nas w mediach społecznościowych

Pozostałe wydarzenia

Wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich

20 maj. 2022
W dniu 14 maja br. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chro…

Trwają konsultacje społeczne projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

4 maj. 2022
25 kwietnia 2022 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne przygotowywanej w ramach reformy plan…

Zaproszenie do udziału w nowym cyklu debat o przestrzeni publicznej

19 kw.. 2022
Trzy spotkania z udziałem badaczy z trzech gdańskich szkół wyższych rozpoczną interdyscyplinarną…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60