logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Poznaliśmy Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2016

Poznaliśmy Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2016
Publikowane:

W roku 2016 odbyła się XI edycja Konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego. Konkurs honoruje przedsięwzięcia, które pozytywnie zmieniły przestrzenie publiczne na terenie wsi oraz miast województwa pomorskiego.

Nagroda główna

W bieżącej edycji Konkursu nagrodę główną otrzymała Gmina Miasta Gdyni. Wyróżniony projekt Gdyńskiej Szkoły Filmowej z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę został uhonorowany za przemyślaną organizację kluczowej dla Gdyni przestrzeni publicznej, wyróżniającej się nietypowym programem, przy jednoczesnym zastosowaniu powściągliwych form charakterystycznych dla tego miasta.

Nagrodę przyznano ze względu na realizację ważnego celu społecznego o skali ponadregionalnej. Centralne położenie i bezpośredni związek z obiektami kultury nadaje temu miejscu szczególny symboliczno-kulturowy charakter, podnoszący rangę miasta i jego pozycję na mapie kraju. Na uwagę zasługuje atrakcyjne rozwiązanie zagospodarowania przestrzeni śródmiejskiej, integrującej przedstawicieli różnych środowisk i grup wiekowych.

Komisja doceniła również kompleksowość i wielofunkcyjność projektu, pozwalającego na wprowadzenie innowacyjnego powiązania funkcji kulturowych, rekreacyjnych, turystycznych i transportowych. Zastosowane nowoczesne formy wyrazu architektonicznego są na najwyższym poziomie twórczym, a autorzy zadbali, by projekt wpisywał się w tradycję miejsca i stanowił konsekwentną kontynuację polityki miejskiej w zakresie rewitalizacji przestrzeni publicznych oraz budowania ich spójnego systemu.

Wyróżnienia dla przedsięwzięć zrealizowanych na terenie miast

Wyróżnieniem pierwszego stopnia Komisja uhonorowała Miasto Słupsk za projekt zagospodarowania terenu podwórka przy ulicy Kołłątaja 10 – Konopnickiej – Wileńskiej w Słupsku. Projekt został doceniony za konsekwentną kontynuację działań na rzecz podniesienia walorów funkcjonalnych i estetycznych systemu przestrzeni publicznych w części miasta niezwykle istotnej dla jego wizerunku, położonej między dworcem kolejowym a śródmieściem. Na szczególną uwagę zasługuje wiele przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych, utworzenie miejsc służących integracji mieszkańców dzielnicy oraz organizacja przestrzeni do aktywności dla najmłodszych. Zastosowane rozwiązania przyczyniły się do podniesienia poziomu odczuwanego bezpieczeństwa, w skutek czego nastąpiła pozytywna zmiana w postrzeganiu dzielnicy przez mieszkańców oraz turystów.

Wyróżnienie drugiego stopnia otrzymała Gmina Miejska Tczew za zagospodarowanie terenu osiedlowego w Tczewie polegającym na modernizacji łącznika od ulicy Armii Krajowej do szkoły podstawowej nr 12″ za przemyślane, kompleksowe, wrażliwe krajobrazowo i estetyczne przekształcenie ciągu pieszego w przestrzeń dostosowaną do lokalnego charakteru miejsca, wytyczającą oś łączącą i integrującą tkankę miasta oraz stanowiącą o ogólnym wizerunku osiedla. Projekt został doceniony również za stworzenie nowej jakości przestrzeni publicznych w sąsiedztwie budynków mieszkalnych promujących ruch pieszy oraz przyczyniających się do większej integracji społecznej. Szczególnie godna uwagi jest kontynuacja procesu budowania tożsamości miasta poprzez nawiązanie do kolejowych tradycji Tczewa. Projekt promuje rozwiązania przyjazne osobom niepełnosprawnym i dzieciom.

Wyróżnienia dla przedsięwzięć zrealizowanych na obszarach wiejskich

Wyróżnienia otrzymały również przedsięwzięcia realizowane na obszarach wiejskich. W tym przypadku wyróżnienie pierwszego stopnia otrzymała Gmina Luzino za projekt rewitalizacji przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Luzino. W ramach projektu doceniono staranną organizację przestrzeni stanowiącej centrum wsi poprzez ukształtowanie wysokich walorów przestrzeni parkowej sprzyjającej integracji społeczności lokalnej. Spokojne formy zastosowane w projekcie sprawiają, że jest on godny naśladowania, a przyjęte wysokiej jakości rozwiązania, dostosowane do charakteru otoczenia, są przykładem pożądanej polityki zmierzającej do integracji przestrzeni publicznych strefy podmiejskiej.

Wyróżnienie drugiego stopnia zostało skierowane do Gminy Czarna Dąbrówka za projekt budowy przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Jasień oraz zagospodarowanie parku wiejskiego w elementy małej infrastruktury turystycznej za wykształcenie proekologicznej, cechującej się wysokimi walorami estetycznymi przestrzeni publicznej, promującej funkcje turystyczne regionu oraz realizację projektu, w którym zastosowane rozwiązania, użyte tradycyjne materiały i spokojna forma tworzą harmonijną kompozycję wpisującą się w krajobraz otoczenia, nie próbując z nim konkurować.

Honorowe wyróżnienia dla Miasta Sopotu

Dodatkowo Komisja zdecydowała się w swoim werdykcie docenić Miasto Sopot za jego zaangażowanie w realizację projektu zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nim terenów. Komisja doceniła ten projekt ze względu na szczególne walory funkcjonalne i estetyczne oraz powiązanie głównego ciągu pieszego miasta z dworcem kolejowym. Realizacja to udana próba kontynuacji ciągłego systemu ogólnomiejskich przestrzeni publicznych decydujących o klimacie miasta i jego funkcjach turystycznych. Godna uwagi jest konsekwencja, z jaką Sopot buduje system przestrzeni publicznych, co wyróżnia go od wielu innych miast, działających często incydentalnie i punktowo.

Pozostałe wydarzenia

Życzenia świąteczne i noworoczne od zespołu Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego

4 gru. 2023
Z okazji nadchodzących wielkimi krokami Świąt Bożego Narodzenia zespół Pomorskiego Biura Planowa…

Podsumowanie konferencji “Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”

8 lis. 2023
Problematyce kształtowania i zarządzania krajobrazem oraz edukacji krajobrazowej poświęcona zost…

Pomorskie Badania Ruchu

19 paź. 2023
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego ogłosiło przetarg na realizację Pomorskich Badań Ruchu 2…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60