logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Poznaliśmy Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2019

Poznaliśmy Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2019
Publikowane:

Celem konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego jest promocja walorów przestrzeni publicznej województwa pomorskiego oraz uhonorowanie gmin, na terenie których tworzone są wysokiej jakości miejsca wspólne. Realizacja idei konkursu pozwala na wspieranie dobrych praktyk w zakresie tworzenia nowych wartości w przestrzeni województwa, a także kreowanie wizerunku województwa jako atrakcyjnego ośrodka turystycznego w oparciu o walory przestrzeni publicznej regionu.

Do XIV edycji konkursu zostały zgłoszone przedsięwzięcia, które zostały ukończone między 1 stycznia 2017 oraz 31 grudnia 2018 roku. W tym roku po raz pierwszy w historii konkursu nagroda główna została przyznana ex aequo dla dwóch przedsięwzięć zrealizowanych przez Gminę Władysławowo oraz Miasto Starogard Gdański.

Nagroda główna

Nagrodą główną uhonorowano Miasto Starogard Gdański, na terenie którego zrealizowano przedsięwzięcie polegające na budowie i skomunikowaniu węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim. Zadanie to zostało nagrodzone między innymi za istotną, pozytywną zmianę jakościową w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta dokonaną poprzez nadanie nowego standardu ulicy łączącej integracyjny węzeł transportowy z centrum miasta i całościowe rozwiązanie jednej z ważniejszych osi kompozycyjnych Starogardu Gdańskiego.

Film prezentujący nagrodzony projekt węzła integracyjnego oraz Alei Wojska Polskiego w Starogardzie Gdańskim

Komisja doceniła również stopniowanie i zróżnicowanie zastosowanych rozwiązań na kolejnych odcinkach Alei Wojska Polskiego, z uwzględnieniem zróżnicowanego charakteru zmodernizowanej przestrzeni, zarówno jako przekroju ulicy osiedlowej dla mieszkańców bezpośredniego otoczenia, jak i ulicy wykorzystywanej w przemieszczaniu się pomiędzy węzłem integracyjnym oraz innymi lokalizacjami w mieście, zachowanie istniejącej zieleni i wprowadzenie nowych nasadzeń w formie ciekawych kompozycji, ukształtowanie przestrzeni sprzyjającej bezpiecznemu poruszaniu się różnych użytkowników, w szczególności pieszych i rowerzystów, z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej mobilności i percepcji, co w efekcie wpłynęło na nową jakość przestrzeni transportowego węzła integracyjnego.

W tej edycji Konkursu nagrodę główną otrzymała również Gmina Władysławowo, na terenie której zrealizowano przedsięwzięcie związane z przebudową ulic Hryniewieckiego i Morskiej we Władysławowie. Przedsięwzięcie to zostało docenione za wykreowanie wysokiej jakości przestrzeni w lokalizacji o priorytetowym znaczeniu dla funkcji turystycznej, która jednocześnie stanowi atrakcyjne miejsce codziennej rekreacji i integracji lokalnej społeczności oraz posiada znaczący wpływ na wizerunek miasta.

Film prezentujący nagrodzony projekt przebudowy ulic Hryniewieckiego i Morskiej we Władysławowie

Komisja Konkursowa doceniła utworzoną przyjazną i spójną przestrzeń pieszą i pieszo-jezdną, z prostą, jednocześnie niebanalną małą architekturą i detalem, wykorzystującymi naturalne materiały i jasną kolorystykę, odpowiadające nadmorskiemu charakterowi lokalizacji, ukształtowanie zróżnicowanych sekwencji przestrzeni publicznych, stref relaksu, placów zabaw i usług towarzyszących turystyce, tworzących zindywidualizowaną ofertę dla różnych grup użytkowników, jak również wykorzystanie gatunków roślin charakterystycznych dla obszarów wydmowych, oraz rozwiązania zapewniające dostępność dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji i wysoką jakość wykonania i rozwiązania sprzyjające trwałości.

Wyróżnienie w kategorii gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich

Komisja przyznała również dwa wyróżnienia. Pierwsze z nich uhonorowało przedsięwzięcie zrealizowane na terenie Sztumu, który został doceniony za realizację zespołu rekreacyjno-sportowego aktywizującego i integrującego zarówno społeczność lokalną, jak i całego powiatu, który mimo znacznej skali, został harmonijnie wpisany w powiślański krajobraz.

Film prezentujący uhonorowane wyróżnieniem przedsięwzięcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Sztumie
Docenione przedsięwzięcia gmin wiejskich

Komisja przyznała również swoje wyróżnienie w kategorii gmin wiejskich. Otrzymała je Gmina Kobylnica, na terenie której zrealizowano przedsięwzięcie związane z budową przystani kajakowej przy moście Lubuń-Żelkówko wraz z zagospodarowaniem terenu na rzece Słupi. W tym przypadku Komisja doceniła umiejętne połączenie funkcji miejsca spotkań plenerowych dla mieszkańców i miejsca odpoczynku dla turystów wędrujących szlakiem kajakowym oraz zastosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie małej architektury współgrających ze specyfiką i kontekstem miejsca, dyskretnie podkreślających jego walory krajobrazowe.

Film prezentujący uhonorowane wyróżnieniem przedsięwzięcie przystani kajakowej Lubuń-Żelkówko w Gminie Kobylnica

W bieżącej edycji Konkursu zgłoszono dwadzieścia cztery przedsięwzięcia zrealizowane na terenie dziewiętnastu gmin województwa pomorskiego. Przedsięwzięcia dotyczyły w szczególności zagospodarowania przestrzeni wokół przystani kajakowych oraz węzłów integracyjnych, kształtowania przestrzeni publicznej w związku z przebudową układów komunikacyjnych, terenów rekreacyjnych i sportowych oraz przestrzeni związanej z obiektami kultury.

Pozostałe wydarzenia

Wakacje z Pomorskimi Badaniami Ruchu

5 lip. 2024
Pomorskie Badania Ruchu 2024 nie zatrzymują się na okres wakacji! W sezonie letnim, w którym do …
5 lip. 2024

Zakończono wiosenną część Pomorskich Badań Ruchu

20 cze. 2024
W ubiegłym tygodniu, zgodnie z planem, zakończyła się część wiosenna badań i pomiarów w ramach P…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60