logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Najlepsza przestrzeń publiczna w województwie pomorskim znajduje się w Wojanowie

Najlepsza przestrzeń publiczna w województwie pomorskim znajduje się w Wojanowie
Publikowane:

Rewaloryzacja parku podworskiego w zespole przyrodniczo-krajobrazowym w Wojanowie to przedsięwzięcie, które w ubiegłorocznym konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego uzyskało miano Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Pomorskiego. Niespełna rok po ogłoszeniu wyników konkursu stało się ono inspiracją dla samorządów lokalnych, które wzięły udział w wizycie studyjnej odbywającej się w dniu 6 września 2022 roku w gminie Pruszcz Gdański.

Samorząd Województwa Pomorskiego już od 2005 roku organizuje coroczny konkurs na najlepszą przestrzeń publiczną regionu. Stanowi on jedną z pierwszych tego typu inicjatyw w Polsce dając możliwość prezentacji osiągnięć samorządów lokalnych w zakresie kreowania i przekształcania ważnych dla mieszkańców przestrzeni publicznych. Konkurs bardzo szybko stał się zachętą do podejmowania podobnych inicjatyw przez inne samorządy, przyczyniając się tym samym do rozwoju idei kształtowania przestrzeni publicznej jako ważnego elementu sprzyjającego integracji wspólnot lokalnych, aktywizacji społecznej i gospodarczej oraz budzącego satysfakcję elementu wizerunku tych społeczności. Jego celem jest również promocja najlepszych praktyk projektowych, które są upowszechniane wśród innych gmin.

Nagrodzony w 2021 roku park stanowi najtrwalszy ze śladów dawnego założenia dworskiego. Jego początki sięgają osiemnastego wieku, o czym przypomina między innymi znajdujący się w tym miejscu historyczny starodrzew. Przywrócenie dawnej świetności parku rozpoczęło się w 2019 roku. Dwa lata później realizacja została uhonorowana nagrodą Marszałka Województwa Pomorskiego dla najlepszej przestrzeni publicznej. Komisja Konkursowa doceniła je w szczególności za wysoką kulturę projektową oraz zastosowanie wyważonych rozwiązań wpisujących się w kontekst historycznego założenia. Zastosowano w nim jednak szereg atrakcyjnych rozwiązań, które zdecydowały o jego indywidualnym charakterze. Kontekst realizacji przedsięwzięcia i przebieg procesu projektowego przybliżyli w trakcie spaceru Magdalena Kołodziejczak, Wójt Gminy Pruszcz Gdański, oraz reprezentujący zespół autorów projektu architektki Nina Kowiel-Zielińska i Marta Kowiel-Walukiewicz wraz z dendrologami Zuzanną Chudzińską-Kondratowicz i Adrianem Kondratowiczem.

Wizyta na terenie parku była również wprowadzeniem do dyskusji dotyczącej nowego przedsięwzięcia strategicznego samorządu województwa, które zaplanowane zostało w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 pod nazwą Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej. Jednym z jego głównych celów jest wzmacnianie kompetencji samorządów lokalnych w zakresie kształtowania wysokiej jakości przestrzeni publicznych. Działania składające się na systemowe podejście do kwestii przestrzeni publicznej, które mają być realizowane w ramach planowanego przedsięwzięcia, przedstawił Jakub Pietruszewski, Dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. Zaznaczył, że jednym z pierwszych działań, które już jest w trakcie realizacji, a będzie stanowiło istotny wstęp do kolejnych etapów, jest prowadzona na zlecenie samorządu województwa ocena rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych wdrożonych w ramach wybranych przedsięwzięć infrastrukturalnych zrealizowanych w przestrzeni publicznej na terenie województwa pomorskiego. Główne założenia i wstępne wyniki wyżej wymienionej oceny przybliżył kierujący pracami zespołu prowadzącego badanie dr inż. arch. Łukasz Pancewicz reprezentujący pracownię a2p2 architecture and planning. W drugiej części spotkania poprowadził warsztaty dotyczące zadań realizowanych przez pracowników samorządów lokalnych w procesie kształtowania przestrzeni publicznych, w tym ich roli i zaangażowania, kompetencji oraz sposobu organizacji prac w jednostkach, które reprezentują. Najważniejsze wnioski z dyskusji stanowić będą wskazówkę dla przygotowania przez Samorząd Województwa Pomorskiego cyklu szkoleniowego dotyczącego procesów inwestycyjnych związanych z kształtowaniem przestrzeni publicznej, stanowiącego jedno z działań w ramach Pomorskiego Laboratorium Przestrzeni Publicznej.

Organizatorami wizyty studyjnej było Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego oraz Gmina Pruszcz Gdański.

Pozostałe wydarzenia

Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym hierarchii funkcjonalnej miast w województwie pomorskim

20 lut. 2024
W dniu 1 marca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się współorg…

Rozpoczynają się Pomorskie Badania Ruchu 2024

14 lut. 2024
W dniu 14 lutego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Pomorskie Badania Ruchu 2024. Podcz…

Nowe Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

29 sty. 2024
Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zago…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60