logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Poznaliśmy Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2017

Poznaliśmy Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2017
Publikowane:

Odbywający się każdego roku Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego honoruje przedsięwzięcia, które pozytywnie zmieniły przestrzenie publiczne na terenie wsi oraz miast we wszystkich gminach i powiatach województwa pomorskiego. W roku 2017 odbywa się już XII edycja tego Konkursu. Swoje przedsięwzięcia zgłosiło w niej łącznie dwanaście gmin z całego regionu.

Nagroda główna

Komisja Konkursowa zdecydowała o nagrodzeniu projektu przebudowy ulicy Stągiewnej w Gdańsku. Nagrodzony projekt spełnił wszystkie kryteria oceny jakości dobrze zagospodarowanej przestrzeni publicznej. Jego realizacja pozwoliła na stworzenie, w miejsce dotychczasowej ulicy intensywnego ruchu kołowego, pełniącej głównie funkcje parkingu, atrakcyjnego i ciekawie urządzonego ciągu pieszego, łączącego ważne z punktu widzenia kształtowania tożsamości oraz ruchu turystycznego miejsca przestrzenie Głównego Miasta, w tym przede wszystkim Długiego Targu oraz Wyspy Spichrzów.

Przebudowa ulicy Stągiewnej to jednocześnie długo wyczekiwana inwestycja, o dużym znaczeniu zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej, dzięki zastosowaniu estetycznych i funkcjonalnych rozwiązań projektowych, stała się przedłużeniem Traktu Królewskiego integrując tym samym obszary Śródmieścia, których potencjał turystyczny był dotychczas nie w pełni dostrzegany i wykorzystywany.

Na szczególne uznanie zasługuje decyzja o zamknięciu ruchu kołowego i urządzeniu salonu miejskiego uzupełniającego lukę w systemie przestrzeni publicznych, która sprawiła, że dzięki ulicy Stągiewnej nastąpiła poprawa spójności najważniejszych dla mieszkańców i turystów ciągów pieszych miasta. Adekwatność zrealizowanego przedsięwzięcia do specyfiki i kontekstu tej części Głównego Miasta nie budzi żadnych wątpliwości, a sposób urządzenia i wystroju odpowiada standardom współczesnej przestrzeni publicznej tej rangi i znaczenia.

Wyróżnienia dla gmin wiejskich

Komisja przyznała wyróżnienie pierwszego stopnia dla Gminy Stare Pole za projekt związany z kształtowaniem przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Starym Polu. W wyróżnionym projekcie w estetyczny sposób i w otoczeniu zieleni stworzono lokalną, przyjazną dla użytkownika przestrzeń do wypoczynku oraz spotkań mieszkańców miejscowości. Zastosowane rozwiązania zapewniają funkcjonalność i wygodę użytkowania. Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie ważnych gminnych instytucji publicznych i głównych ciągów komunikacyjnych jest wyróżniającym się przykładem stopniowego, wieloletniego i konsekwentnego kształtowania przestrzeni publicznych w centrum wsi.

Miejsce, dotychczas pozbawione charakteru przestrzeni wspólnotowej, stało się miejscem integrującym mieszkańców i przyjezdnych. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobre wykorzystanie istniejącego zasobu zieleni i wzbogacenie go o atrakcyjne, nowo urządzone fragmenty. Nierzadko w procesie urządzania przestrzeni publicznych na terenach wiejskich zieleń nie znajduje należnego uznania i dbałości o jej zachowanie. Sposób w jaki zagospodarowano centralny, wielofunkcyjny obszar w Starym Polu, buduje klimat miejsca sprzyjający społecznej integracji, co jest najlepszym weryfikatorem jakości przestrzeni publicznej.

Wyróżnieniem drugiego stopnia zostało uhonorowane przedsięwzięcie gminy Czarna Dąbrówka polegające na remoncie ciągu pieszo-jezdnego w centrum wsi Nożyno. W ramach realizacji tego nietypowego przedsięwzięcia ujmującego prostotą, skalą i formą, podjęto udaną próbę wyjścia poza rutynowy zakres remontu pasa drogowego i wykreowano centralny punkt we wsi o charakterze rozproszonym, integrujący przestrzenie pomiędzy obiektami o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi – zespołem szkół, boiskiem, cmentarzem i sklepem. Dzięki wyróżnionemu projektowi poprawił się standard przestrzeni, a także zwiększyła się funkcjonalność oraz estetyka istniejącego połączenia codziennie użytkowanego przez mieszkańców.

Usytuowanie wzdłuż wyremontowanego ciągu elementów małej architektury pozwoliło na stworzenie komfortowego miejsca odpoczynku i spotkań. Prowadzony we wsi Nożyno proces rewitalizacji, w ramach którego zrealizowano inwestycję, jest przykładem dbałości o jakość codziennego życia mieszkańców. Tworzenie urządzonych przestrzeni publicznych, które często traktowane są jako zaplecze centralnych terenów w strukturze miejscowości, jednak przesądzających o jakości życia codziennego, jest dziś jednym z najbardziej pożądanych kierunków kształtowania obszarów wiejskich. Projekt zrealizowany w Nożynie jest przykładem takiego działania.

Przedsięwzięcia oceniane przez Komisję Konkursową

W bieżącej edycji Konkursu przedsięwzięcia podlegały ocenie przez Komisję działającą pod przewodnictwem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysław Struka. W jej skład weszli przedstawiciele Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, którą reprezentowali Przewodnicząca Komisji Danuta Kochanowska, Iwona Sagan z Uniwersytetu Gdańskiego, Bartosz Macikowski z Politechniki Gdańskiej oraz Karolina Krośnicka i Maria Kiełb-Stańczuk z Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich. W skład Komisji weszli również radni Województwa Pomorskiego Alicja Zajączkowska i Czesław Elzanowski, przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Anna Błażewicz-Stasiak oraz Anna Golędzinowska reprezentująca Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego. Sekretarzem tegorocznej edycji była Hanna Obracht-Prondzyńska.

Pozostałe wydarzenia

Życzenia świąteczne i noworoczne od zespołu Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego

4 gru. 2023
Z okazji nadchodzących wielkimi krokami Świąt Bożego Narodzenia zespół Pomorskiego Biura Planowa…

Podsumowanie konferencji “Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”

8 lis. 2023
Problematyce kształtowania i zarządzania krajobrazem oraz edukacji krajobrazowej poświęcona zost…

Pomorskie Badania Ruchu

19 paź. 2023
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego ogłosiło przetarg na realizację Pomorskich Badań Ruchu 2…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60