logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Poznaliśmy Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2017

Poznaliśmy Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2017
Publikowane:

Odbywający się każdego roku Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego honoruje przedsięwzięcia, które pozytywnie zmieniły przestrzenie publiczne na terenie wsi oraz miast we wszystkich gminach i powiatach województwa pomorskiego. W roku 2017 odbywa się już XII edycja tego Konkursu. Swoje przedsięwzięcia zgłosiło w niej łącznie dwanaście gmin z całego regionu.

Nagroda główna

Komisja Konkursowa zdecydowała o nagrodzeniu projektu przebudowy ulicy Stągiewnej w Gdańsku. Nagrodzony projekt spełnił wszystkie kryteria oceny jakości dobrze zagospodarowanej przestrzeni publicznej. Jego realizacja pozwoliła na stworzenie, w miejsce dotychczasowej ulicy intensywnego ruchu kołowego, pełniącej głównie funkcje parkingu, atrakcyjnego i ciekawie urządzonego ciągu pieszego, łączącego ważne z punktu widzenia kształtowania tożsamości oraz ruchu turystycznego miejsca przestrzenie Głównego Miasta, w tym przede wszystkim Długiego Targu oraz Wyspy Spichrzów.

Przebudowa ulicy Stągiewnej to jednocześnie długo wyczekiwana inwestycja, o dużym znaczeniu zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej, dzięki zastosowaniu estetycznych i funkcjonalnych rozwiązań projektowych, stała się przedłużeniem Traktu Królewskiego integrując tym samym obszary Śródmieścia, których potencjał turystyczny był dotychczas nie w pełni dostrzegany i wykorzystywany.

Na szczególne uznanie zasługuje decyzja o zamknięciu ruchu kołowego i urządzeniu salonu miejskiego uzupełniającego lukę w systemie przestrzeni publicznych, która sprawiła, że dzięki ulicy Stągiewnej nastąpiła poprawa spójności najważniejszych dla mieszkańców i turystów ciągów pieszych miasta. Adekwatność zrealizowanego przedsięwzięcia do specyfiki i kontekstu tej części Głównego Miasta nie budzi żadnych wątpliwości, a sposób urządzenia i wystroju odpowiada standardom współczesnej przestrzeni publicznej tej rangi i znaczenia.

Wyróżnienia dla gmin wiejskich

Komisja przyznała wyróżnienie pierwszego stopnia dla Gminy Stare Pole za projekt związany z kształtowaniem przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Starym Polu. W wyróżnionym projekcie w estetyczny sposób i w otoczeniu zieleni stworzono lokalną, przyjazną dla użytkownika przestrzeń do wypoczynku oraz spotkań mieszkańców miejscowości. Zastosowane rozwiązania zapewniają funkcjonalność i wygodę użytkowania. Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie ważnych gminnych instytucji publicznych i głównych ciągów komunikacyjnych jest wyróżniającym się przykładem stopniowego, wieloletniego i konsekwentnego kształtowania przestrzeni publicznych w centrum wsi.

Miejsce, dotychczas pozbawione charakteru przestrzeni wspólnotowej, stało się miejscem integrującym mieszkańców i przyjezdnych. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobre wykorzystanie istniejącego zasobu zieleni i wzbogacenie go o atrakcyjne, nowo urządzone fragmenty. Nierzadko w procesie urządzania przestrzeni publicznych na terenach wiejskich zieleń nie znajduje należnego uznania i dbałości o jej zachowanie. Sposób w jaki zagospodarowano centralny, wielofunkcyjny obszar w Starym Polu, buduje klimat miejsca sprzyjający społecznej integracji, co jest najlepszym weryfikatorem jakości przestrzeni publicznej.

Wyróżnieniem drugiego stopnia zostało uhonorowane przedsięwzięcie gminy Czarna Dąbrówka polegające na remoncie ciągu pieszo-jezdnego w centrum wsi Nożyno. W ramach realizacji tego nietypowego przedsięwzięcia ujmującego prostotą, skalą i formą, podjęto udaną próbę wyjścia poza rutynowy zakres remontu pasa drogowego i wykreowano centralny punkt we wsi o charakterze rozproszonym, integrujący przestrzenie pomiędzy obiektami o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi – zespołem szkół, boiskiem, cmentarzem i sklepem. Dzięki wyróżnionemu projektowi poprawił się standard przestrzeni, a także zwiększyła się funkcjonalność oraz estetyka istniejącego połączenia codziennie użytkowanego przez mieszkańców.

Usytuowanie wzdłuż wyremontowanego ciągu elementów małej architektury pozwoliło na stworzenie komfortowego miejsca odpoczynku i spotkań. Prowadzony we wsi Nożyno proces rewitalizacji, w ramach którego zrealizowano inwestycję, jest przykładem dbałości o jakość codziennego życia mieszkańców. Tworzenie urządzonych przestrzeni publicznych, które często traktowane są jako zaplecze centralnych terenów w strukturze miejscowości, jednak przesądzających o jakości życia codziennego, jest dziś jednym z najbardziej pożądanych kierunków kształtowania obszarów wiejskich. Projekt zrealizowany w Nożynie jest przykładem takiego działania.

Przedsięwzięcia oceniane przez Komisję Konkursową

W bieżącej edycji Konkursu przedsięwzięcia podlegały ocenie przez Komisję działającą pod przewodnictwem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysław Struka. W jej skład weszli przedstawiciele Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, którą reprezentowali Przewodnicząca Komisji Danuta Kochanowska, Iwona Sagan z Uniwersytetu Gdańskiego, Bartosz Macikowski z Politechniki Gdańskiej oraz Karolina Krośnicka i Maria Kiełb-Stańczuk z Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich. W skład Komisji weszli również radni Województwa Pomorskiego Alicja Zajączkowska i Czesław Elzanowski, przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Anna Błażewicz-Stasiak oraz Anna Golędzinowska reprezentująca Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego. Sekretarzem tegorocznej edycji była Hanna Obracht-Prondzyńska.

Pozostałe wydarzenia

Wakacje z Pomorskimi Badaniami Ruchu

5 lip. 2024
Pomorskie Badania Ruchu 2024 nie zatrzymują się na okres wakacji! W sezonie letnim, w którym do …
5 lip. 2024

Zakończono wiosenną część Pomorskich Badań Ruchu

20 cze. 2024
W ubiegłym tygodniu, zgodnie z planem, zakończyła się część wiosenna badań i pomiarów w ramach P…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60