logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Nagroda imienia Jerzego Regulskiego dla Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej

Nagroda imienia Jerzego Regulskiego dla Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej
Publikowane:

W dniu 14 czerwca 2024 roku na Uniwersytecie Łódzkim rozstrzygnięta została kolejna edycja konkursu o Nagrodę imienia Jerzego Regulskiego. Organizatorami konkursu zainicjowanego w 2016 roku są Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. Nagrodę główną w kategorii Kreowanie ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju otrzymała w tegorocznej edycji Pomorska Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej.

Pomorska Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej jest jednym z instrumentów realizacji Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030. Głównym celem tego projektu jest wsparcie samorządów lokalnych w działaniach podnoszących jakość, funkcjonalność i estetykę przestrzeni publicznych małych miast i miejscowości w województwie pomorskim. Inicjatorem przedsięwzięcia ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego jest Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, które do współpracy w ubiegłorocznej edycji projektu zaprosiło Związek Uczelni w Gdańsku imienia Daniela Fahrenheita, w tym wchodzące w jego skład Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny, oraz Akademię Sztuk Pięknych. Projekt ma jednak charakter cykliczny, a w kolejnych latach potencjał merytoryczny i organizacyjny Samorządu Województwa Pomorskiego oraz partnerów będzie mógł wesprzeć kolejne pomorskie gminy. W 2019 roku studenci Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przygotowywali koncepcje zagospodarowania w miejscowości Odry na terenie Gminy Czersk.

Kapituła konkursu doceniła szczególny wpływ działania na wzmacnianie samorządności lokalnej jako stanowiącego przykład realizacji zasady subsydiarności charakteryzującej konstytucyjną zasadę samorządności w Polsce. Projekt zorganizowany został przez jednostkę organizacyjną samorządu regionalnego, która wdrożyła rozwiązania finansowe oraz mechanizmy organizacyjne, w tym poprzez koordynację współpracy wielu podmiotów i instytucji, w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego niższego szczebla w procesach kreowania wysokiej jakości przestrzeni oraz wzmacniania potencjału rozwojowego.

W skład Kapituły tegorocznej edycji konkursu weszli profesor Alakesandra Nowakowska z Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Jacek Purchla z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, profesor Joanna Regulska oraz profesor Tadeusz Markowski z Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Pracom Kapituły przewodniczą z kolei profesor Jerzy Stępień oraz doktor Tomasz Majda, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Patronem nagrody jest profesor Jerzy Regulski, jeden z głównych twórców reformy samorządowej, z którego inicjatywy postulat odbudowy samorządu terytorialnego znalazł miejsce w dokumencie programowym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, który uchwalono w 1981 roku. Na zaproszenie Bronisława Geremka brał on udział w obradach Okrągłego Stołu będąc jednym ze Współprzewodniczących Podzespołu do spraw Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego. W okresie transformacji ustrojowej został wybrany senatorem Rzeczypospolitej Polskiej i Przewodniczącym Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego, a następnie Pełnomocnikiem Rządu do spraw Reformy Samorządu Terytorialnego, będąc jednocześnie jednym z inicjatorów powstania w 1989 roku Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Pozostałe wydarzenia

Wakacje z Pomorskimi Badaniami Ruchu

5 lip. 2024
Pomorskie Badania Ruchu 2024 nie zatrzymują się na okres wakacji! W sezonie letnim, w którym do …
5 lip. 2024

Zakończono wiosenną część Pomorskich Badań Ruchu

20 cze. 2024
W ubiegłym tygodniu, zgodnie z planem, zakończyła się część wiosenna badań i pomiarów w ramach P…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60