logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Rusza kolejna edycja Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej

Rusza kolejna edycja Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej
Publikowane:

Po kilkuletniej przerwie Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego powraca do organizacji projektu zainicjonowanego w 2019 roku dla studentów wybranych trójmiejskich szkół wyższych. Nowa edycja umocowana została w przedsięwzięciu strategicznym pn. „Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej”, które realizuje zapisy Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Tegoroczna odsłona Akademii przynosi jednak pewne zmiany w stosunku do pilotażowej edycji, w tym między innymi powiększenie grona współorganizatorów.

Czym jest Pomorska Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej?

Pomorska Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej (PAPPP) jest projektem zainicjowanym w 2019 roku przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, w ramach którego Samorząd Województwa Pomorskiego podjął współpracę z trzema gdańskimi uczelniami – Akademią Sztuk Pięknych, Politechniką Gdańską oraz Uniwersytetem Gdańskim. Wówczas, ze względu na wakacyjną formułę, występowała ona jako Pomorska Letnia Akademia Przestrzeni Publicznej. W nadchodzącej edycji wprowadzone zostały zmiany wynikające m.in. z wniosków ewaluacyjnych z edycji pilotażowej, w tym zmiana terminu realizacji Akademii, w związku z czym konieczna była także korekta nazwy.

Ideą, która przyświecała zainicjowaniu Akademii była w głównej mierze wyraźna potrzeba systemowego wsparcia samorządów lokalnych w działaniach podnoszących jakość, funkcjonalność i estetykę przestrzeni publicznych, w tym w szczególności małych miast i miejscowości w województwie pomorskim. Projekt łączy jednak wiele różnych celów pośrednich, w tym wzmacnianie współpracy szkół wyższych oraz integrację środowisk studenckich, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia uczelni współtworzących Akademię.

Problematyka przestrzeni publicznych wymaga bogatej wiedzy i przekrojowego podejścia podczas prac koncepcyjnych i projektowania danej przestrzeni, w związku z czym konieczny jest udział specjalistów z różnych dziedzin. W związku z tym przystępując do realizacji drugiej odsłony Akademii Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego podjęło współpracę z Akademią Sztuk Pięknych oraz Związkiem Uczelni Fahrenheita, w skład którego wchodzą Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański. W pracach związanych z przygotowaniem koncepcji uczestniczyli między innymi: profesor ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal z Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP, prof. dr hab. Lidia Wolska z Zakładu Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dr inż. arch. Magdalena Podwojewska oraz dr inż. arch. Anna Rubczak z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, dr Grażyna Chaberek oraz dr inż. arch. Joanna Poczobut z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego, a także prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska oraz mgr Katarzyna Zygmunt, reprezentujące Związek Uczelni Fahrenheita.

Tak liczny skład przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania projektem, a także przełoży się na atrakcyjniejsze i sprawniejsze jego przygotowanie oraz zaowocuje ciekawymi wynikami, które będą praktyczną inspiracją do prowadzenia działań dla konkretnej Gminy – gospodarza Akademii. Będą one mogły zostać wykorzystane między innymi jako koncepcje pomocne przy opracowaniu dokumentacji projektowych dla planowanych przedsięwzięć.  

Jak będzie wyglądać tegoroczna edycja?

Realizacja Akademii polega na zaangażowaniu studentów z czterech uczelni, którzy w interdyscyplinarnych zespołach będą pracować nad wskazanym obszarem lub zadanym problemem strategicznym lub projektowym. Te z kolei zostaną wskazane przez Gminę z terenu województwa pomorskiego, która zadeklaruje chęć uczestnictwa w projekcie i zostanie wybrana na gospodarza tegorocznej edycji Akademii. W ramach jednego z etapów studenci odwiedzą wyłonioną w naborze Gminę i na miejscu, przez kilka dni, będą mieli okazję poznać miejsce, które ma być przedmiotem prac projektowych, spotkać się z mieszkańcami i innymi interesariuszami przestrzeni do przekształcenia lub zaprojektowania od nowa i poznać ich potrzeby. W trakcie tego wyjazdu utworzone zostaną interdyscyplinarne zespoły projektowe, które rozpoczną na miejscu prace koncepcyjne. Aby zainaugurować współpracę pomiędzy studentami z różnych uczelni, którzy na co dzień w zupełnie inny sposób patrzą na przestrzeń, a nawet mówią o niej w trochę innym języku, zaplanowane zostały cztery wykłady wprowadzające – każdy przybliżający zagadnienia dotyczące przestrzeni publicznej poprzez pryzmat innej uczelni.  Dzięki temu studenci z różnych kierunków i uczelni będą przystępować do wspólnego projektowania z solidną dawką podstawowej wiedzy, jednocześnie wnosząc do każdego zespołu swoje indywidualne kompetencje wynikające z różnych specjalizacji. Po powrocie z wyjazdu w czasie semestru zimowego studenci, pod czujnym okiem nauczycieli akademickich oraz przy wsparciu konsultacji eksperckich, będą pracować nad zadanym tematem projektowym. Przygotowane projekty poszczególne zespoły w pierwszej kolejności zaprezentują na forum Gminy, gdzie będzie możliwa wspólna dyskusja nad zaproponowanymi rozwiązaniami. Organizator przewidział nagrody i certyfikaty, które zostaną wręczone wszystkim Uczestnikom podczas uroczystego zakończenia Akademii mającego na celu podsumowanie całego przedsięwzięcia.

W maju zostanie wyłoniona Gmina – gospodarz Akademii, a w czerwcu planowana jest rekrutacja studentów – Uczestników Akademii. Warsztaty wyjazdowe na terenie wybranej Gminy odbędą się w drugiej połowie września, a projekty powstaną do końca 2023 roku. Zakończenie Akademii planowane jest w pierwszym kwartale 2024 roku

Pozostałe wydarzenia

Wakacje z Pomorskimi Badaniami Ruchu

5 lip. 2024
Pomorskie Badania Ruchu 2024 nie zatrzymują się na okres wakacji! W sezonie letnim, w którym do …
5 lip. 2024

Zakończono wiosenną część Pomorskich Badań Ruchu

20 cze. 2024
W ubiegłym tygodniu, zgodnie z planem, zakończyła się część wiosenna badań i pomiarów w ramach P…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60