logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Rusza kolejna edycja Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej

Rusza kolejna edycja Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej
Publikowane:

Po kilkuletniej przerwie Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego powraca do organizacji projektu zainicjonowanego w 2019 roku dla studentów wybranych trójmiejskich szkół wyższych. Nowa edycja umocowana została w przedsięwzięciu strategicznym pn. „Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej”, które realizuje zapisy Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Tegoroczna odsłona Akademii przynosi jednak pewne zmiany w stosunku do pilotażowej edycji, w tym między innymi powiększenie grona współorganizatorów.

Czym jest Pomorska Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej?

Pomorska Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej (PAPPP) jest projektem zainicjowanym w 2019 roku przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, w ramach którego Samorząd Województwa Pomorskiego podjął współpracę z trzema gdańskimi uczelniami – Akademią Sztuk Pięknych, Politechniką Gdańską oraz Uniwersytetem Gdańskim. Wówczas, ze względu na wakacyjną formułę, występowała ona jako Pomorska Letnia Akademia Przestrzeni Publicznej. W nadchodzącej edycji wprowadzone zostały zmiany wynikające m.in. z wniosków ewaluacyjnych z edycji pilotażowej, w tym zmiana terminu realizacji Akademii, w związku z czym konieczna była także korekta nazwy.

Ideą, która przyświecała zainicjowaniu Akademii była w głównej mierze wyraźna potrzeba systemowego wsparcia samorządów lokalnych w działaniach podnoszących jakość, funkcjonalność i estetykę przestrzeni publicznych, w tym w szczególności małych miast i miejscowości w województwie pomorskim. Projekt łączy jednak wiele różnych celów pośrednich, w tym wzmacnianie współpracy szkół wyższych oraz integrację środowisk studenckich, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia uczelni współtworzących Akademię.

Problematyka przestrzeni publicznych wymaga bogatej wiedzy i przekrojowego podejścia podczas prac koncepcyjnych i projektowania danej przestrzeni, w związku z czym konieczny jest udział specjalistów z różnych dziedzin. W związku z tym przystępując do realizacji drugiej odsłony Akademii Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego podjęło współpracę z Akademią Sztuk Pięknych oraz Związkiem Uczelni Fahrenheita, w skład którego wchodzą Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański. W pracach związanych z przygotowaniem koncepcji uczestniczyli między innymi: profesor ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal z Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP, prof. dr hab. Lidia Wolska z Zakładu Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dr inż. arch. Magdalena Podwojewska oraz dr inż. arch. Anna Rubczak z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, dr Grażyna Chaberek oraz dr inż. arch. Joanna Poczobut z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego, a także prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska oraz mgr Katarzyna Zygmunt, reprezentujące Związek Uczelni Fahrenheita.

Tak liczny skład przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania projektem, a także przełoży się na atrakcyjniejsze i sprawniejsze jego przygotowanie oraz zaowocuje ciekawymi wynikami, które będą praktyczną inspiracją do prowadzenia działań dla konkretnej Gminy – gospodarza Akademii. Będą one mogły zostać wykorzystane między innymi jako koncepcje pomocne przy opracowaniu dokumentacji projektowych dla planowanych przedsięwzięć.  

Jak będzie wyglądać tegoroczna edycja?

Realizacja Akademii polega na zaangażowaniu studentów z czterech uczelni, którzy w interdyscyplinarnych zespołach będą pracować nad wskazanym obszarem lub zadanym problemem strategicznym lub projektowym. Te z kolei zostaną wskazane przez Gminę z terenu województwa pomorskiego, która zadeklaruje chęć uczestnictwa w projekcie i zostanie wybrana na gospodarza tegorocznej edycji Akademii. W ramach jednego z etapów studenci odwiedzą wyłonioną w naborze Gminę i na miejscu, przez kilka dni, będą mieli okazję poznać miejsce, które ma być przedmiotem prac projektowych, spotkać się z mieszkańcami i innymi interesariuszami przestrzeni do przekształcenia lub zaprojektowania od nowa i poznać ich potrzeby. W trakcie tego wyjazdu utworzone zostaną interdyscyplinarne zespoły projektowe, które rozpoczną na miejscu prace koncepcyjne. Aby zainaugurować współpracę pomiędzy studentami z różnych uczelni, którzy na co dzień w zupełnie inny sposób patrzą na przestrzeń, a nawet mówią o niej w trochę innym języku, zaplanowane zostały cztery wykłady wprowadzające – każdy przybliżający zagadnienia dotyczące przestrzeni publicznej poprzez pryzmat innej uczelni.  Dzięki temu studenci z różnych kierunków i uczelni będą przystępować do wspólnego projektowania z solidną dawką podstawowej wiedzy, jednocześnie wnosząc do każdego zespołu swoje indywidualne kompetencje wynikające z różnych specjalizacji. Po powrocie z wyjazdu w czasie semestru zimowego studenci, pod czujnym okiem nauczycieli akademickich oraz przy wsparciu konsultacji eksperckich, będą pracować nad zadanym tematem projektowym. Przygotowane projekty poszczególne zespoły w pierwszej kolejności zaprezentują na forum Gminy, gdzie będzie możliwa wspólna dyskusja nad zaproponowanymi rozwiązaniami. Organizator przewidział nagrody i certyfikaty, które zostaną wręczone wszystkim Uczestnikom podczas uroczystego zakończenia Akademii mającego na celu podsumowanie całego przedsięwzięcia.

W maju zostanie wyłoniona Gmina – gospodarz Akademii, a w czerwcu planowana jest rekrutacja studentów – Uczestników Akademii. Warsztaty wyjazdowe na terenie wybranej Gminy odbędą się w drugiej połowie września, a projekty powstaną do końca 2023 roku. Zakończenie Akademii planowane jest w pierwszym kwartale 2024 roku

Pozostałe wydarzenia

Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym hierarchii funkcjonalnej miast w województwie pomorskim

20 lut. 2024
W dniu 1 marca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się współorg…

Rozpoczynają się Pomorskie Badania Ruchu 2024

14 lut. 2024
W dniu 14 lutego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Pomorskie Badania Ruchu 2024. Podcz…

Nowe Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

29 sty. 2024
Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zago…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60