logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Wyłoniliśmy gospodarza tegorocznej edycji Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej

Wyłoniliśmy gospodarza tegorocznej edycji Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej
Publikowane:

Położona na Kociewiu Gmina Pelplin została wybrana gospodarzem tegorocznej edycji Pomorskiej Akademii Przestrzeni Publicznej. Decyzja o wyborze jednego z ośmiu nadesłanych zgłoszeń została podjęta po wnikliwej analizie przedstawionych problemów i zagadnień projektowych, która przeprowadzona została przez wszystkich współorganizatorów projektu. Kolejnym krokiem będzie wizyta studyjna dotycząca wybranego terenu mająca na celu przygotowanie szczegółowej koncepcji warsztatów, które odbędą się już we wrześniu na terenie Pelplina.

Pierwsza edycja Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej odbyła się w 2019 roku. Uczestnikami projektu byli wówczas studenci trzech uczelni, którzy współpracowali nad koncepcjami projektowymi dotyczącymi miejscowości Odry w Gminie Czersk. Głównym celem projektu było wsparcie wybranego samorządu w działaniach podnoszących jakość, funkcjonalność oraz estetykę przestrzeni publicznych przy jednoczesnej współpracy szkół wyższych oraz integracji środowisk studenckich. 

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter projektu współorganizatorami tegorocznej edycji są Związek Uczelni Fahrenheita wraz z wchodzącymi w jego skład Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską oraz Uniwersytetem Gdańskim, jak również Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Każda z uczelni prowadzi właśnie rekrutację wśród swoich studentów. Akademia zainaugurowana zostanie 23 czerwca 2023 roku, kiedy to wyłonieni w procesie rekrutacji studenci staną się uczestnikami Akademii. Będzie to okazja do wzajemnego poznania się oraz wstępnego nakreślenia zakresu zagadnień, które będą przedmiotem prac koncepcyjnych i projektowych. Po wakacjach, w drugiej połowie września studenci odwiedzą teren projektowy i przez kilka dni będą mieli okazję zapoznać się ze wszelkimi jego uwarunkowaniami, spotkają się również z mieszkańcami Pelplina i przedstawicielami urzędu oraz organizacji czy stowarzyszeń – przyszłych użytkowników przestrzeni, dla której będą proponowane innowacyjne rozwiązania. W trakcie tego wyjazdu utworzone zostaną interdyscyplinarne zespoły projektowe, które rozpoczną na miejscu pierwsze prace koncepcyjne. Towarzyszyć będą im cztery wykłady wprowadzające przybliżające zagadnienia dotyczące przestrzeni publicznej, które będą stanowić punkt widzenia każdej z zaangażowanych uczelni. Dzięki temu studenci z różnych kierunków będą przystępować do wspólnego projektowania z solidną dawką wiedzy, jednocześnie wnosząc do każdego zespołu swoje indywidualne kompetencje wynikające z różnych specjalizacji. Wspólne prace kontynuowane będą po wyjeździe w okresie kolejnego semestru akademickiego.

Zgłoszony do projektu teren obejmuje fragment zespołu dawnej cukrowni oraz fabryki kwasu cytrynowego w południowo-wschodniej części Pelplina. To między innymi dawne place technologiczne i osadniki, które są od wielu lat nieużytkowane w związku z zaprzestaniem miejscowej produkcji. Miejsce to posiada jednak bardzo dobre położenie w strukturze miasta, przez co wymaga podjęcia działań w kierunku stworzenia koncepcji jego rekultywacji, a następnie kompleksowego zagospodarowania.

Opiekę merytoryczną nad realizacją Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej sprawują dr inż. arch. Magdalena Podwojewska i dr inż. arch. Anna Rubczak z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, dr inż. arch. Joanna Poczobut i dr Grażyna Chaberek z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Magdalena Błażek i dr inż. Maciej Tankiewicz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. Iwona Dzierżko-Bukal i dr inż. arch. kraj. Dominika Gołębiewska z Akademii Sztuk Pięknych. W pracach związanych z przygotowaniem koncepcji uczestniczyła również między innymi prof. dr hab. Lidia Wolska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pozostałe wydarzenia

Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym hierarchii funkcjonalnej miast w województwie pomorskim

20 lut. 2024
W dniu 1 marca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się współorg…

Rozpoczynają się Pomorskie Badania Ruchu 2024

14 lut. 2024
W dniu 14 lutego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Pomorskie Badania Ruchu 2024. Podcz…

Nowe Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

29 sty. 2024
Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zago…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60