logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny z Gminą Czersk

Publikowane:

W poniedziałek, 17 maja odbyło się pierwsze spotkanie z Gminą Czersk w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego

W spotkaniu ze strony Gminy uczestniczyli: Anna Firek-Witkowska – Wydział Planowania i Gospodarki, oraz Jakub Makarewicz – Geofabryka Sp. z o. o. (projektant Studium)

Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu brali udział: Anna Błażewicz-Stasiak – zastępca dyrektora PBPR, Maciej Nowakowski – zastępca przewodniczącego zespołu SWP, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, Elżbieta Gackowska – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Mateusz Richert – Kierownik Zespołu Transportu i Infrastruktury Technicznej PBPR, Dominik Muła – Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR, Adriana Rąpca – Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, oraz Włodzimierz Kuczabski – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR (Sekretarz).

Głównym powodem zmiany studium była dezaktualizacja obowiązującego dokumentu oraz konieczność zaznaczenia obszarów zabudowanych i aktualizacji granic form ochrony przyrody (głównie obszarów Natura 2000). Tematy, wynikające z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030 dotyczyły dostosowania rozwoju mieszkalnictwa i zagospodarowania rekreacyjnego do obecnych uwarunkowania gospodarki wodno-sciekowej, wykorzystanie potencjału drogi krajowej 22 i linii kolejowej 201, a także przyjęcie najlepszego rozwiązania przy ustaleniu przebiegu korytarzy ekologicznych, biorąc pod uwagę niekorzystne położenie miejscowości Rytel.

Dialog Terytorialny z Gminą Czersk

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60