logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny z Gminą Wejherowo

Publikowane:

W poniedziałek, 15 listopada odbyło się drugie spotkanie Dialogu Terytorialnego z Gminą Wejherowo (w trybie zdalnym)

W spotkaniu Gminę reprezentowali: Dominika Kudlińska – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, Anna Gala – Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, oraz projektanci Studium: Ewa Mieloch-Stojczyk i Justyna Karolczak (M&R Biuro Projektów)

Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu brali udział: Anna Błażewicz-Stasiak (zastępca dyrektora PBPR), Maciej Nowakowski (zastępca przewodniczącego zespołu SWP, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP), Maciej Rogocz (Kierownik Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP), Jędrzej Kluska (Departament rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP), Elżbieta Gackowska (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR), Ewa Mączka (Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR), Dominik Muła (Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR), Mateusz Richert (Kierownik Zespołu Transportu i Infrastruktury technicznej PBPR), oraz Włodzimierz Kuczabski (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR) – Sekretarz Zespołu DT.

Drugie spotkanie miało na celu przedstawienie postępów prac nad nowym dokumentem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego oraz wyznaczyć problemowe tematy i obszary nad którymi warto się pochylić przed spotkaniem z Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną oraz uzgodnieniami. Projektanci Gminy przedstawili najważniejsze elementy projektu nowego Studium oraz wyniki bilansu terenów, które wykazały nadpodaż terenów mieszkaniowych i usługowych oraz niedobór terenów produkcyjnych. Tematy poruszone przez przedstawicieli Samorządu Województwa Pomorskiego dotyczyły relacji korytarzy ekologicznych z istniejącą zabudową w ich granicach, oraz zbliżającej się weryfikacji granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej. Zagadnienia należące do celów osadnictwa i infrastruktury dotyczyły ewentualnych rozwiązań związanych z problemem nadpodaży terenów pod zabudowę mieszkaniową, nowelizacji ustawy związanej z lokalizacją farm fotowoltaicznych na terenach rolnych niższych klas, przygotowań sieci transportowej Gminy do wyzwań związanych z realizacją Trasy Kaszubskiej oraz perspektyw dotyczących funkcjonującego na terenie Łężyc zakładu utylizacji odpadów „Eko Dolina”.

Dialog Terytorialny z Gminą Wejherowo

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60