logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny w Gminie Suchy Dąb

Opublikowano w .
Publikowane:

W środę, 22 stycznia w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Dąb odbyło się trzecie, pozaplanowe spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego

Gminę Suchy Dąb na spotkaniu reprezentowali: Henryka Król – Wójt Gminy, Hanna Brejwo – Zastępca Wójta Gminy, Karol Kardasiński – Kierownik Referatu Rozwoju Gminy, Szymon Benedyk – podinspektor ds. ochrony środowiska, planowania przestrzennego, pozyskiwania środków pozabudżetowych i informacji niejawnych, Marcin Raczkiewicz – inspektor ds. gospodarki odpadami, transportu i zamówień publicznych, Zbigniew Łysik – inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i melioracji, Gabriela Sieniawska – gminna komisja urbanistyczno-architektoniczna, Barbara Jaszczuk-Skolimowska – główny projektant Studium (Biuro Urbanistyczne DOM), oraz Aleksandra Nowicka – Projektant Studium.

Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu uczestniczyli: Elżbieta Gackowska – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Katarzyna Kutniewska – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Katarzyna Olechnowicz – Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR, Karolina Marczewska – Referat Gospodarki Przestrzennej, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP oraz Włodzimierz Kuczabski – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR  (Sekretarz Zespołu DT).

Z gminą Suchy Dąb wyjątkowo spotkaliśmy się po raz trzeci w ramach Dialogu Terytorialnego. Główną przyczyną dalszych zmian w procedowanym Studium było wybranie nowego zarządu gminy w trakcie sporządzania dokumentu, brak uzgodnienia niektórych organów, a także pewne korekty w jego treści.  Wątpliwości na etapie uzgodnień dotyczyły: wyznaczonych terenów pod zabudowę w strefie szczególnego zagrożenia powodzią, zabudowy w strefach ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, zabudowy w strefie 100 m od brzegów Starej Motławy oraz nieprawidłowego przebiegu tras rowerowych. Zmiany w poprawionej wersji nowego dokumentu dotyczyły także zwiększenia terenów potencjalnej lokalizacji obiektów usługowo-produkcyjnych, magazynów i składów, a także dopełniania struktur osadniczych nową zabudową mieszkaniową.

Dialog Terytorialny w Gminie Suchy Dąb

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60