logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny z Miastem Ustka

Opublikowano w .
Publikowane:

W środę 21 marca 2018 r. w Urzędzie Miasta Ustka odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Zespołu Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego z gminą Miasto Ustka. Było to trzecie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego w województwie.

Po stronie miasta Ustka w dialogu uczestniczyli: Bartosz Gwóźdź-Sproketowski (Zastępca Burmistrza Gminy Miasto Ustka) oraz pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta: Małgorzata Bugajewska (Naczelnik), Aldona Remelska (Zastępca Naczelnika) i Katarzyna Szołtysik.
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego reprezentowali: Jakub Pietruszewski – Dyrektor (z-ca przewodniczącego Zespołu Dialogu Terytorialnego, któremu przewodniczy marszałek Mieczysław Struk), Anna Błażewicz-Stasiak (z-ca przewodniczącego Zespołu Dialogu Terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego), Grażyna Kubicz (kierownik Zespołu Transportu i Infrastruktury Technicznej), Hanna Obracht-Prondzyńska (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego), Elżbieta Gackowska (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego), Maciej Nowakowski (Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego) oraz Elżbieta Pomierski (sekretarz Zespołu).
Podczas spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia, istotne do ujęcia w studium gminy i spójne z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030.  Rozmawiano m.in. na temat: możliwości wynikających z położenia w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego, wykorzystania portu, budowy węzła transportowego, zabezpieczenia terenów przed powodzią, ochrony korytarzy ekologicznych, parku kulturowego.

Dialog Terytorialny z Miastem Ustka

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60