logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny w Gminie Sztutowo

Opublikowano w .
Publikowane:

We wtorek, 29 września w Urzędzie Gminy Sztutowo odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego.

W spotkaniu ze strony Gminy Sztutowo uczęstniczyli: Renata Głąb (Sekretarz Gminy), Magdalena Curyłło (kierownik stanowiska ds. geodezji, planu zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska) oraz Grzegorz Kołosionek (główny projektant Studium).

Samorząd Województwa Pomorskiego na spotkaniu reprezentowali: Anna Błażewicz-Stasiak (Zastępca Przewodniczącego Zespołu SWP, z-ca dyrektora PBPR), Natalia Bieniek (Departament rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP), Ewa Mączka (Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR) oraz Włodzimierz Kuczabski (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR) – Sekretarz Zespołu DT.

Decyzja o przystąpieniu do sporządzenia nowego dokumentu Studium była uzasadniona dezaktualizacją obowiązującego dokumentu, którego ostatnia zmiana była uchwalona w 2005 roku. Nowy dokument docelowo ma dopasować sytuację planistyczną Gminy do obecnych uwarunkowań prawnych, jednocześnie uzupełniając tereny rozwojowe pod różne funkcje, które na podstawie obowiązującego dokumentu już zostały wyczerpane. Przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego wymienili najważniejsze zagadnienia z katalogu wytycznych skierowanych do gminy Sztutowo, wynikających z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030. Tematy poruszone na spotkaniu dotyczyły wyznaczenia terenu pod nowy cmentarz, uaktywnienia terenu w okolicy przekopu Mierzei Wiślanej, wzmocnienie turystyki wodnej poprzez powiększenie portu w Kątach Rybackich oraz lokalizowania przystani wzdłuż biegu Wisły Królewieckiej. Omówiona została także zawarta w PZPWP propozycja objęcia Kątów Rybackich statusem uzdrowiska.

Dialog Terytorialny w Gminie Sztutowo

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60