logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny Nowa Wieś Lęborska

Opublikowano w .
Publikowane:

W czwartek 4 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Zespołu Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego z gminą Nowa Wieś Lęborska. Było to zarazem już drugie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego w województwie

Po stronie gminy Nowa Wieś Lęborska w dialogu uczestniczyli: Ryszard Wittke (Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska), pracownik Urzędu Gminy: Ilona Tandek (inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego), Małgorzata Ossowska (Biuro projektowe CKK Architekci sp z o.o. sp. kom. w Gdyni), Dariusz Pobrucki (Biuro Architektury i Urbanistyki „Akcent” w Lęborku).

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego reprezentowali: Jakub Pietruszewski – Dyrektor (z-ca przewodniczącego Zespołu Dialogu Terytorialnego, któremu przewodniczy marszałek Mieczysław Struk), Anna Błażewicz-Stasiak (z-ca przewodniczącego Zespołu Dialogu Terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego), Elżbieta Pomierski (sekretarz Zespołu), Anna Łoziak (kierownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego), Dominik Muła (Zespół Środowiska i Krajobrazu), Grażyna Kubicz (kierownik Zespołu Transportu i Infrastruktury Technicznej), Lech Michalski (Zespół Transportu i Infrastruktury Technicznej), Hanna Obracht-Prondzyńska (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego) oraz Natalia Bieniek (Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

Podczas spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia, istotne do ujęcia w studium gminy i spójne z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030, takie jak m.in.: wykorzystanie możliwości wynikających z położenia w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego, zabezpieczenia potencjałów terenów położonych przy projektowanej drodze ekspresowej S6, ewentualnego przebiegu przez teren gminy korytarza infrastrukturalnego dla wyprowadzenia mocy z planowanej lokalizacji w regionie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, zabezpieczenia potrzeb ochrony korytarzy ekologicznych, tras rowerowych, układ sieci drogowej po wybudowaniu drogi ekspresowej S6.

Dialog Terytorialny Nowa Wieś Lęborska

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60