logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny z Miastem Gdynia

Opublikowano w .
Publikowane:

W czwartek, 22 marca 2018 roku, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Zespołu Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego. Było to już czwarte spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego w województwie.

Po stronie miasta Gdynia w dialogu uczestniczyli: Marek Karzyński – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, Iwona Markiešić (Zespół Urbanistyczny Gdynia Północ), Arkadiusz Zieniuk (Zespół Urbanistyczny Port Śródmieście), Anna Obruszewska (Zespół Infrastruktury Technicznej), Maciej Jendryczka (Zespół Komunikacji), Paweł Sągin (Zespół Ochrony Środowiska) oraz Szymon Gierchowski  (sekretarz Zespołu).

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego reprezentowali Jakub Pietruszewski – Dyrektor (z-ca przewodniczącego Zespołu Dialogu Terytorialnego, któremu przewodniczy marszałek Mieczysław Struk), Anna Błażewicz-Stasiak (z-ca przewodniczącego Zespołu Dialogu Terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego), Anna Łoziak (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego), Jarosław Czochański (Zespół Środowiska i Krajobrazu), Lech Michalski (Zespół Transportu i Infrastruktury Technicznej), Maciej Nowakowski (Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego), Karolina Marczewska (Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego) oraz Aleksandra Zbroszczyk (sekretarz Zespołu).

Podczas spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia, istotne do ujęcia w studium gminy i spójne z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 m.in. takie jak: zapewnienie dostępności do usług na poziomie lokalnym, lokalizację funkcji gospodarczych i produkcyjnych, planowanie tras rowerowych, rozwój terenów inwestycyjnych i kolejowych.

Dialog Terytorialny z Miastem Gdynia

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60