logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny z Miastem Kwidzyn

Publikowane:

W środę, 30 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego z Miastem Kwidzyn

W spotkaniu Miasto reprezentowali: Mirosław Góralski – architekt miasta, Katarzyna Kozłowska – Główny Specjalista ds. planowania przestrzennego, Milena Gabryś – pracownik zespołu Architektury i planowania przestrzennego oraz Łukasz Piskurewicz – Główny Projektant Studium(Biuro Planowania Przestrzennego Planisfera), wraz z zespołem projektantów.

Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu brali udział: Anna Błażewicz-Stasiak – zastępca dyrektora PBPR, Maciej Nowakowski – zastępca przewodniczącego zespołu SWP, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, Elżbieta Gackowska – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Dominik Muła – Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR, Barbara Lewicka – Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, oraz Włodzimierz Kuczabski – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR (Sekretarz Zespołu DT).

Decyzja o sporządzaniu nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wynika z konieczności aktualizacji dokumentu uchwalonego w 2010 roku, zaznaczenia udokumentowanych złóż kopalin, uwzględnienia zmian właścicielskich terenów należących do zakładu International Paper Kwidzyn, a także wprowadzenia pojedynczych wniosków. Tematy, wynikające z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030 omawiane na spotkaniu dotyczyły wdrażania programu retencji rzeki Liwy, możliwości realizacji wschodniej obwodnicy miasta oraz powstania nowych terenów rozwojowych na terenie zakładu IP oraz przy drodze krajowej 55. Ze względu na bogate zasoby kulturowe Miasta, wspomniany był również wątek ochrony krajobrazu kulturowego, na którym przedstawiciele poruszyli temat uchwały krajobrazowej, która jest na etapie realizacji. 

Dialog Terytorialny z Miastem Kwidzyn

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60