logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny w Gminie Starogard Gdański

Opublikowano w .
Publikowane:

W środę 20 marca  br. w Urzędzie Gminy (wiejskiej) Starogard Gdański odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego.

Impulsem do podjęcia dialogu było przyjęcie uchwały o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gdański.

W spotkaniu, ze strony gminy, udział wzięli: Magdalena Forc-Herek – Wójt Gminy, Lucyna Probe – naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości, Marcin Michel – naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Dariusz Szczubełek – inspektor ds. inwestycji, oraz projektanci Studium Barbara Jaszczuk-Skolimowska, Karina Mańkowska (Biuro Urbanistyczne DOM) i Katarzyna Łukowicz (Przedsiębiorstwo STRUKTURA Planowanie Przestrzenne, GIS).

Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu uczestniczyli: Jakub Pietruszewski – dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, Elżbieta Gackowska i Katarzyna Kutniewska (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR), oraz Małgorzata Obroślińska (Referat Gospodarki Przestrzennej, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, UMWP).

Podczas spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia, istotne do ujęcia w studium gminy, wynikające z zapisów Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030. Wskazano m.in. na potrzebę ograniczania niekontrolowanego rozlewania się zabudowy mieszkaniowej, które może być realizowane np. poprzez wskazywanie terenów rozwojowych w planach miejscowych oraz zapewnienie tym terenom minimalnych standardów dostępności do usług publicznych. Zostały również omówione kolejne inwestycje transportowe, które usprawnią mobilność na terenie gminy (m.in. budowa odcinka obwodnicy Starogardu Gdańskiego, ścieżek rowerowych oraz potencjalne zagospodarowanie węzła kolejowego w Szpęgawsku).

Dialog Terytorialny w Gminie Starogard Gdański

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60