logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny w Gminie Kołczygłowy

Opublikowano w .
Publikowane:

W środę, 13 marca odbyło się pierwsze spotkanie z gminą Kołczygłowy w ramach Dialogu Terytorialnego.

W środę 13 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego dotyczące przygotowywanego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kołczygłowy Nr XXXIII/337/2018 z 03.10.2018 r.).

Gminę reprezentowali:Artur Kalinowski – Wójt Gminy Kołczygłowy, Marek Buraczyński – urbanista przygotowujący projekt zmiany studium  oraz pracownicy urzędu i przedstawiciele Rady Gminy.

Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu uczestniczyli: Jakub Pietruszewski – dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, Anna Błażewicz-Stasiak – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, Grażyna Kubicz – kierownik Zespołu Transportu i Infrastruktury Technicznej PBPR, Małgorzata Obroślińska (Referat Gospodarki Przestrzennej, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, UMWP) oraz Elżbieta Pomierski (Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR), pełniąca funkcję Sekretarza Zespołu Dialogu Terytorialnego.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia, istotne do ujęcia w studium gminy, wynikające z zapisów Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030, takie jak m.in.: warunki wprowadzana zainwestowania w korytarzach ekologicznych, aktywizacja i integracja społeczeństwa, rozwój terenów inwestycyjnych, ścieżki rowerowe, tereny zabudowy turystycznej.

Dialog Terytorialny w Gminie Kołczygłowy

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60