logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny z Miastem i Gminą Prabuty – II spotkanie

Opublikowano w .
Publikowane:

W czwartek, 11 lipca 2019 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty odbyło się drugie, ostatnie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego.

W spotkaniu ze strony gminy uczestniczyli: Agata Liberacka – Inspektor ds. gospodarki przestrzennej, oraz projektant Studium Łukasz Piskurewicz (Biuro Planowania Przestrzennego PLANISFERA). Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu brali udział: Maciej Nowakowski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej (Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP), Mateusz Richert – Inspektor Wojewódzki (Zespół Transportu i Infrastruktury technicznej PBPR), Dominik Muła (Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR), oraz Włodzimierz Kuczabski (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego), w zastępstwie Sekretarza Zespołu Dialogu Terytorialnego.

Spotkanie odbyło się w celu przedstawienia opracowanego projektu dokumentu Studium, oraz omówienia przyjętych rozwiązań pod kątem zagadnień poruszanych podczas pierwszego spotkania.

W projekcie znalazły się nowe ustalenia dotyczące m.in. dogęszczania istniejących struktur nowymi terenami zabudowanymi, dostępności do podstawowych usług publicznych oraz wykorzystania potencjału turystycznego gminy poprzez rozwój infrastruktury ścieżek rowerowych i szlaków kajakowych. Projektanci uwzględnili także zapisy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, polegające na budowie indywidualnych oczyszczalni ścieków oraz dołączenia do kanalizacji blisko położonych względem miasta nieruchomości. Pozostałe omówione kwestie dotyczyły budowy planowanej od lat 80. obwodnicy, oraz uszczegółowienia przebiegów korytarzy ekologicznych i obszarów chronionego krajobrazu.

Dialog Terytorialny z Miastem i Gminą Prabuty – II spotkanie

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60