logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny z Miastem Gdynia

Opublikowano w .
Publikowane:

W czwartek, 11 kwietnia br. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni odbyło się drugie spotkanie dotyczące projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego.

Miasto Gdynię na spotkaniu reprezentował Marek Karzyński – Generalny Projektant Studium (dyrektor BPPMG) wraz z Zespołem. Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu uczestniczyli zarówno przedstawiciele Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, jak i Referatu Gospodarki Przestrzennej Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP.

Spotkanie miało na celu przedstawienie projektu Studium przygotowanego do uzgodnień i konsultacji społecznych oraz omówienie przyjętych w nim rozwiązań, w szczególności w kontekście uzgodnień z pierwszego spotkania w ramach DT. Zmiany, w stosunku do obowiązującego dokumentu Studium to m.in.: korekta granicy strefy śródmiejskiej, czy korekta kierunków rozwoju systemu transportowego, w tym dotyczące układu drogowego w porcie, a także nowych rozpatrywanych przystanków kolejowych. W prezentowanym projekcie uwzględniono również szereg szczegółowych zmian w różnych lokalizacjach, głównie dotyczących zmiany funkcji terenu. Ograniczono zasięgi stref ochrony konserwatorskiej, w dostosowaniu do realnego stanu zagospodarowania. Wyznaczono natomiast nowe obszary cenne przyrodniczo do objęcia ochroną w formie użytków ekologicznych, wskazane w puli takich obszarów w Planie zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030 (zgodnie z ustaleniami z pierwszego spotkania w ramach DT).

Dialog Terytorialny z Miastem Gdynia

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60