logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Dialog Terytorialny z Gminą Czersk

Publikowane:

W środę, 8 lipca odbyło się drugie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego z Gminą Czersk w trybie zdalnym

W spotkaniu ze strony Gminy Czersk uczestniczyli: Anna Firek-Witkowska – Wydział Planowania i Gospodarki, oraz Jakub Makarewicz – Geofabryka Sp. z o. o. (projektant Studium)

Anna Błażewicz-Stasiak – zastępca dyrektora PBPR, Maciej Nowakowski – zastępca przewodniczącego zespołu SWP, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, Elżbieta Gackowska – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Mateusz Richert – Kierownik Zespołu Transportu i Infrastruktury Technicznej PBPR, Dominik Muła – Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR, oraz Włodzimierz Kuczabski – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR (Sekretarz).

Na spotkaniu zostały przedstawione wyniki dotychczasowych prac nad projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, oraz omówione najważniejsze kwestie poruszane na pierwszym spotkaniu. Najważniejszy temat dotyczył dokładnego zaznaczenia korytarzy ekologicznych w Gminie, oraz zachowania ich ciągłości w dolinie rzeki Brdy na terenie miejscowości Rytel. Przedstawiciele Gminy poinformowali również o zaznaczeniu wszystkich tras rowerowych zawartych w PZPWP 2030, a także o modyfikacji i utworzeniu nowych granic terenów rozwojowych. Plany inwestycyjne, które zostaną zawarte w nowym Studium dotyczą realizacji przystani kajakowej w okolicach Rytla oraz skupionych przestrzennie obszarów pod instalacje fotowoltaiczne.

Dialog Terytorialny z Gminą Czersk

Pozostałe wydarzenia

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60